ሓደ ካብ ቀንዲ እሙናት ዲክታቶር ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ ዕሉል ገበነኛ ዓሊ ዓብዱ፡ ብሓላፊኡ ዝተዋህቦ ዕማማት ሒዙ፡ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ተንቀሳቒሱ።
 
ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብዚ ብሰሪ እቲ ጠንቃም ተግባራቱ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ መዋጥር ተሸሚሙ፡ ናይ “ርድኡኒ ኣድሕኑኒ’’ ዓቕሊጽበታዊ ምዕልባጥ ዝገብረሉ ዘሎ ወቕቲ፡ ንዓያሹ ኣራሲኖም ሆይሆይታ ብምፍጣር ንውጥኑ ብምትግባር መቃነዪ ትንፋስ  ዝሰኽዑሉ ተለኣኣኽቲ ብግሁድን ብስዉርን መንገድታት የዋፍር ከምዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ዓሊ ዓብዱ፡ ሓደ ካብቶም ነዚ ሸርሕታት እዚ ከተግብሩ ብውሽጠውሽጢ ክንቀሳቐሱ ዝቐነዩ ኢዩ።

ዲክታቶር ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ማዕከናት ዜናታቱ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፡ ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ጉጅልኡን ክትግበር ዝተበየነ እገዳ ብምንእኣስ፡ ዓሊ ዓብዱ ሓደ ካብቶም ከይገሹ ክእገዱ ዝድለዩ ምዃኑ ተኣሚኑ ኢዩ።

ማሕዮ ዓሊ ዓብዱ፡ ዋላ’ኳ ከም ግዝያዊ ሚኒስተር ዜና ዝፍለጥ እንተኾነ፡ ኣብቲ ብስም “ሃገራዊ ድሕነት’’ ዝፍለጥ ናይ ማእሰርቲ፤ጭውያን ቅንጸላን ጉጅለ፡ ኣዕዚዙ ከምዝነጥፍን፡ ኣብ ሶማል ዝግበር ግብረሽበራዊ ስርሒታት ንኽስንዱ ዝለኣኾም፡ ሳልሕ ገማ ዝተባህለ ጋዜጠኛን፡ ተስፋልደት ኪዳነ ዝተባህለ ሰኣላይን ከምዝተታሕዙ ዝፍለጥ ኢዩ።

እቲ ብባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኣወጀ፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዲክታቶር ኢሰያስ ዘተኮረ ናይ እገዳ ውሳኔ፡ ዋላ’ኳ ዛጊት ክትግበር ዘይተጀመረ እንተኾነ፡ ኩሉ ብድሕነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝግደስ ዜጋ፡ ንዕለታዊ ንጥፈታት ናይ ከም በዓል ዓሊ ዓብዱ ዝኣመሰሉ ዕሉላት ገበነኛታት ተኸታትሉ ብምቅላዕ፡ ዕምሪ ናይ’ዚ ንኤርትራውያን ኣጽኒቱ ንኤርትራ ነበረት ክገብራ ተዓጢቑ ዘሎ ኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምሕጻር እጃሙ ክበርክት ይጥለብ


-- TREASURY OF DEATHLESS QUOTES --

"There are no American infidels in Baghdad. Never!"

"My feelings - as usual - we will slaughter them all"

"Our initial assessment is that they will all die"

"I blame Al-Jazeera - they are marketing for the Americans!"

"God will roast their stomachs in hell at the hands of Iraqis."

"They're coming to surrender or be burned in their tanks."

"No I am not scared, and neither should you be!"

"Be assured. Baghdad is safe, protected"

"Who are in control, they are not in control of anything - they don't even control themselves!"

"We are not afraid of the Americans.  Allah has condemned them.  They are stupid.  They are stupid" (dramatic pause) "and they are condemned." 

"The Americans, they always depend on a method what I call ... stupid, silly. All I ask is check yourself. Do not in fact repeat their lies."

"I can say, and I am responsible for what I am saying, that they have
started to commit suicide under the walls of Baghdad. We
will encourage them to commit more suicides quickly."

"I can assure you that those villains will recognize, will discover in appropriate time in the future how stupid they are and how they are pretending things which have never taken place."

"We have destroyed 2 tanks, fighter planes, 2 helicopters and their shovels - We have driven them back."

"The authority of the civil defense ... issued a warning to the civilian population not to pick up any of those pencils because they are booby traps," he said, adding that the British and American forces were "immoral mercenaries" and "war criminals" for such behavior.
"I am not talking about the American people and the British people," he said. "I am talking about those mercenaries. ... They have started throwing those pencils, but they are not pencils, they are booby traps to kill the children."

"We have them surrounded in their tanks"

"The American press is all about lies! All they tell is lies, lies and more lies!"

"I have detailed information about the situation...which completely proves that what they allege are illusions . . . They lie every day."

"Lying is forbidden in Iraq. President Saddam Hussein will tolerate nothing but truthfulness as he is a man of great honor and integrity. Everyone is encouraged to speak freely of the truths evidenced in their eyes and hearts."

"Now even the American command is under siege. We are hitting it from the north, east, south and west. We chase them here and they chase us there. But at the end we are the people who are laying siege to them. And it is not them who are besieging us."

"because we will behead you all"

"Let the American infidels bask in their illusion"

"I triple guarantee you, there are no American soldiers in Baghdad."

Britain "is not worth an old shoe"

"we have given them a sour taste"

"blood-sucking bastards"

Of US troops: "They are most welcome. We will butcher them."

"We will welcome them with bullets and shoes."

"We are in control. They are in a state of hysteria. Losers, they think that by killing civilians and trying to distort the feelings of the people they will win. I think they will not win, those bastards."

"The British forces which were dropped there have been eliminated mostly on the (battle)field, except for those who fled ... It is a complete defeat ... Amazingly the Americans have pushed the British to do that. They pushed them ahead as if it is an experiment. The result was very tragic for the British."

“We have placed them in a quagmire from which they can never emerge except dead”

"Washington has thrown their soldiers on the fire"

"I speak better English than this villain Bush"

"These cowards have no morals. They have no shame about lying"

"They're not even [within] 100 miles [of Baghdad]. They are not in any
place. They hold no place in Iraq. This is an illusion ... they are
trying to sell to the others an illusion."

"Their failure in this regard is abysmal. They want to tell the world changes thought - as a matter of fact, they do not respect the world, they want to tell taxpayers and the domestic public to keep them deceived. We will embroil them, confuse them and keep them in the quagmire. They have begun to tell more lies so that they might continue with the perpetration of their crimes. May they be accursed."

"We will kill them all........most of them."

"They are like a snake and we are going to cut it in pieces."

"They do not even have control over themselves! Do not believe them!"

"I would like to clarify a simple fact here: How can you lay siege to a whole country? Who is really under siege now? Baghdad cannot be besieged. Al-Nasiriyah cannot be besieged. Basra cannot be besieged."

"That bastard the American Minister of Defense Rumsfeld, and I won't say shamelessly, because they don't know what shame means. These are criminals. The whole word can hear the warning sirens. This criminal sitting in the White House is a pathetic criminal and his Defense Minister deserves to be beaten. These criminals lie to the world because they are criminals by nature and conditioning. They consider this a military site! Shame on you! You will forever be shamed! You have ruined the reputation of the American people in the most terrible way! Shame on you! And we will destroy you!"

"They are trapped in Umm Qasr. They are trapped near Basra. They are trapped near Nasiriyah. They are trapped near Najaf. They are trapped everywhere."

Called Americans and Brits "Tarateer"– In Iraqi slang, Tartoor means a guy full of farts (i.e. hot air)

"they are nowhere near the airport ..they are lost in the desert...they can not read a compass...they are retarded."

"They are not in Baghdad.  They are not in control of any airport.  I tell you this.  It is all a lie.  They lie.  It is a hollywood movie.  You do not believe them."

"Faltering forces of infidels cannot just enter a country of 26 million people and lay besiege to them! They are the ones who will find themselves under siege. Therefore, in reality whatever this miserable Rumsfeld has been saying, he was talking about his own forces. Now even the American command is under siege."

"They tried to bring a small number of tanks and personnel carriers in through al-Durah but they were surrounded and most of their infidels had their throats cut."

"Our estimates are that none of them will come out alive unless they surrender to us quickly."

"We made them drink poison last night and Saddam Hussein's soldiers and his great forces gave the Americans a lesson which will not be forgotten by history. Truly."

"On this occasion, I am not going to mention the number of the infidels who were killed and the number of destroyed vehicles. The operation continues"

"Today we slaughtered them in the airport. They are out of Saddam International Airport."

"The force that was in the airport, this force was destroyed."

"We're giving them a real lesson today. Heavy doesn't accurately describe the level of casualties we have inflicted."

"Their infidels are committing suicide by the hundreds on the gates of Baghdad. Be assured, Baghdad is safe, protected."

"Today I have visited whole Baghdad city, no invaders found. You go and see how we have ousted them from this city. They are cying outside and waiting to receive bullets. They will be killed shortly."

"These images are not the suburbs of Baghdad. From what I glimpsed, these gardens with rows of palm trees on the side, which you saw in the images, are located in the south of Abu Ghreib, where we have surrounded the Americans and British."

When told coalition troops occupied Baghdad airport -
"...at Saddam Airport? Now that's just silly!"

"The situation is excellent, they are going to try to approach Baghdad...and I believe their grave will be there."

"NO", snapped Mr al-Sahaf, "We have retaken the airport. There are NO Americans there. I will take you there and show you. IN ONE HOUR!"

"We defeated them yesterday. God willing, I will provide you with more information. I swear by God, I swear by God, those who are staying in Washington and London have thrown these mercenaries in a crematorium."

"Please, please! The Americans are relying on what I called yesterday a desperate and stupid method."

"They will be burnt. We are going to tackle them"

"We blocked them inside the city. Their rear is blocked"

"Desperate Americans"

"Today we slaughtered them in the airport. They are out of Saddam International Airport. The force that was in the airport, this force was destroyed."

"They are trying to fool you. They are showing any old pictures of buildings. They even went into the VIP section of the airport, just because Saddam Hussein may have sat in such and such a chair or slept in such and such a bed"

"We went into the airport and crushed them, we cleaned the WHOOOLE place out, they were slaughtered"

"Yes, the american troops have advanced further. This will only make it easier for us to defeat them"

"Their casualties and bodies are many."

[On surrenders] "Those are not Iraqi soldiers at all. Where did they bring them from?"

"Just look carefully, I only want you to look carefully. Do not repeat the lies of liars. Do not become like them. Once again, I blame al-Jazeera before it ascertains what takes place. Please, make sure of what you say and do not play such a role."

"This is unbased"

"Search for the truth. I tell you things and I always ask you to verify what I say. I told you yesterday that there was an attack and a retreat at Saddam's airport."

"I have detailed information about the situation . . . which completely proves that what they allege are illusions . . . They lie every day."

"You can go and visit those places. Nothing there, nothing at all. There are Iraqi checkpoints. Everything is okay."

"This boa, the American columns, are being besieged between Basra and other towns north, west, south and west of Basra....Now even the American command is under siege. We are hitting it from the north, east, south and west. We chase them here and they chase us there."

"By God, I think this is rather very unlikely. This is merely a prattle. The fact is that as soon as they reach Baghdad gates, we will besiege them and slaughter them....Wherever they go they will find themselves encircled."

"They (the U.S.) are deceiving their soldiers and their officers that aggressing against Iraq and invading Iraq will be like a picnic. This is a very stupid lie they are telling their soldiers, what they are facing is a definite death."

"Listen, this explosion does not frighten us any langer. The cruise missiles do not frighten anyone. We are catching them like fish in a river. I mean here that over the past two days we managed to shoot down 196 missiles before they hit their target."

"Blair...is accusing us of executing British soldiers. We want to tell him that we have not executed anybody. They are either killed in battle, most of them get killed because they are cowards anyway, the rest they just get captured."

"They fled. The American louts fled. Indeed, concerning the fighting waged by the heroes of the Arab Socialist Baath Party yesterday, one amazing thing really is the cowardice of the American soldiers. we had not anticipated this."

"We will slaughter them, Bush Jr. and his international gang of bastards!"

"the louts of colonialism."

"The forces of American colonialism began to drop containers that produce a sound explosion, a very huge sound. I remind you that they said that their strategy is based on shock and awe. Those failed ones manufactured a type of container that has an explosive substance, which they drop. They cause a very huge explosion in terms of sound, as if the universe was shaken. After a while, you go out and you don't find anything. You find some nails, screws, pieces of metal, but the important thing here is the sound. Those failed ones think that through the huge sound explosion, people would be shocked and consequently would collapse and be defeated. What happened? The contrary. The fighters..., the masses..., and the heroic sons of the Iraqi tribes discovered this game. They will turn it against the American louts so as to shock them. Wait for surprises, God willing, to see how the US game will fail."

"The shock has backfired on them. They are shocked because of what they have seen. No one received them with roses. They were received with bombs, shoes and bullets. Now, the game has been exposed. Awe will backfire on them. This is the boa snake. We will extend it further and cut it the appropriate way."

"It has been rumored that we have fired scud missiles into Kuwait. I am here now to tell you, we do not have any scud missiles and I don't know why they were fired into Kuwait."

"As for the mercenaries who advanced to the perimeters of Saddam International Airport, I would like to remind you of something. I will mention something that will make the picture clear for you and help you to understand what took place at Saddam International Airport. Most of you probably saw the American movie "Wag the Dog". I hope you remember it. Some of their acts that took place at dawn yesterday and today are similar to what happened in "Wag the Dog". If we succeed in keeping them isolated on that island, and we are determined to do so, we might let them taste a second mini Dien Bien Phu tonight. The European journalists remember it well. Our estimates are that none of them will come out alive unless they surrender to us quickly. They are completely surrounded now. This morning, the number of armoured personnel carriers that were destroyed, along with their occupants, is eight. The number of the tanks destroyed is 11."

"Tonight, we will do something unconventional against them. This means: not by the military. We will do something that I believe will become a pretty example for those mercenaries. I would not be giving out a secret when I say that action in the dark against such mercenaries is effective, not through the action of armies. I say that dropping down those mercenaries in a surprise fashion at Saddam Airport without accurate calculations is largely meant for showing things. It's a showy operation. It is a kind of surprise muscle flexing to the world to show it that the shock and awe operation is indeed successful. May they be accursed. Through this operation [shock and awe], they sent a number of their villains and mercenaries to be butchered. Again, and according to my early estimates, unless the remaining part of their soldiers surrender, the chance for their survival is very slim. The surprising thing is that after they threw their soldiers into a place where they are not aware of the real results, the villainous Americans, like Powell and the others, sat in Europe to discuss how to divide Iraq as spoils after the war [laughing]. This means what's post-war. The post-war [Iraq] will be the same current Iraq under the leadership of President Saddam Husayn."

"We will pursue them as war criminals. We will work with all the free people in the world, and they are many, who want someone to bell the cat [i.e.; to do a daring deed], and now we are belling the cat, according to the famous [Arabic] saying so as to rid the UN of those villains. After Iraq aborts the invasion that is being carried out by the American and British villains, the USA will no longer be a superpower. Its deterioration will be rapid. I say to those villains who are meeting in Europe, thinking of launching psychological war and brainwashing: wait. Do not be hasty because your disappointment will be huge. You will reap nothing from this aggressive war, which you launched on Iraq, except for disgrace and defeat. Iraq will continue to exist. Its civilization is 10,000 years old. It will not be changed by villains like the US and British villains."

"W. Bush, this man is a war criminal, and we will see
that he is brought to trial"

"I think the British nation has never been faced with a tragedy like this fellow [Blair]."

"The United Nations....[is] a place for prostitution under the feet of
Americans."

"They are sick in their minds. They say they brought 65 tanks into center
of city. I say to you this talk is not true. This is part of their sick mind."

"We have destroyed 50 tanks today. That 5-ohhh tanks" [while holding up his fingers]

"They are superpower of villains. They are superpower of Al Capone."

Americans are "wild donkeys" ('ALOG' in Arabic . Other possible translations offered by M.S.S. - 'The children of pigs', 'Those who have dramatically ugly faces', or 'leeches')

Americans and Brits are "Sick dogs".

"There are no Iraqis disguising themselves"

"They are retreating on all fronts. Their military effort is a subject of laughter throughout the world."

"...they are nowhere (pause)...they are nowhere, really"

"I can assure you that those villains will recognize, will discover in appropriate time in the future how stupid they are and how they are pretending things which have never taken place"

"Iraqi fighters in Umm Qasr are giving the hordes of American and Brtish
mercenaries the taste of definite death. We have drawn them into a
quagmire and they will never get out of it."

"What they say about a breakthrough [in Najaf] is completely an illusion. They are sending their warplanes to fly very low in order to have vibrations on these sacred places . . . they are trying to crack the buildings by flying low over them."

"We have crushed the whole force which dared to venture there. Now they're outside the wall and the heroic Republican Guard is now in control of the whole area. . . . So where are those villainous louts, those mercenaries?''

"Their forces committed suicide by the hundreds.... The battle is very
fierce and God made us victorious. The fighting continues."

"Yesterday, we slaughtered them and we will continue to slaughter them."

"They think we are retarded - they are retarded."

(leaflet drops) "I think this is very laughable for a Superpower to be so cheap to drop inside Iraq such poor things and they are printed in Kuwait''

"...crocodile tears [shed in] ..  The gangster Bush's lair..."   (refers to Bush and Blair at Camp David calling for the Geneva Conventions to be applied to all POWs)

"We're going to drag the drunken junkie nose of Bush through Iraq's desert, him and his follower dog Blair...There are 26 million Saddams in Iraq"

"We will push those crooks, those mercenaries back into the swamp"

"When we were making the law, when we were writing the literature and the mathematics the grandfathers of Blair and little Bush were scratching around in caves"

"Those Iraqi fighters are slapping those gangsters on the face, and then when they flee, they will kick their backsides."

About Bush: "the leader of the international criminal gang of bastards."

"the insane little dwarf Bush"

"The midget Bush and that Rumsfield deserve only to be beaten with shoes by freedom loving people everywhere."

"Rumsfeld, he needs to be hit on the head"

"Yesterday we heard this villain called Rumsfeld. He, of course, is a war criminal, and he is one of the worst of the American rulers. He said the American mercenaries and the British mercenaries, they are defending themselves inside Iraq. They are in a defensive position. They are engaged in self-defense. They are fighting a self-defense war inside Iraq. Well, congratulations, Mr. Villain, you are defending yourself inside our country. We will show you what defense means."

"Bush is a very stupid man. The American people are not stupid, they are very clever. I can't understand how such clever people came to elect such a stupid president."

"Who is this dog Franks in Qatar?"

"Bush doesn't even know if Spain is a republic or a kingdom, how can they follow this man?"

"Whenever we attack, they retreat. When we pound them with missiles and heavy artillery, they retreat even deeper. But when we stopped pounding, they pushed to the airport for propaganda purposes.''

Any apparent American gains, he said, were a cunning ploy by the Iraqis to lure the enemy into a trap. "Our armed forces, according to their tactics, are leaving the way open"

"The capital, especially the commandos, are getting ready to wipe them out"

"We are surrounding them and pounding them. The whole trend has changed and we are going to finalize this very soon.''

"After we finish defeating all of those animals we will disclose that with facts and figures."

"Bush, Blair and Rumsfeld. They are the funny trio"

"We have shot down 2 Apache helicopters. Have the Americans said yet that they were shot down by their - what do they call it - friendly fire? No? Well... [dramatic pause, then smiles] ...not yet!"

Question: Is Saddam Hussein still alive:
"I will only answer reasonable questions"

"Don't believe anything! We will chase the rascals back to London!"

"We're now trying to exhaust them, until our leadership decides the time and method to clean our territory of their desecration."

"Those are mercenaries. Most probably they will be treated as mercenaries, hirelings and as war criminals. ... For sure, international law does not apply to those"

Bush "knows that he is standing in quicksand when it comes to his baseless talk on Iraq"

"This criminal (Bush) in the White House is a stupid criminal"

"They are not in Najaf. They are nowhere. They are on the moon. They are snakes in the desert..."

Iraqi opposition leaders are "bats ... and a bad American product."

"Even those who live on another planet, if there are such people, would have condemned this action before it started"

"We expect the aggressors to use anything, we don't rule out that in their depression at being vanquished, those losers will become hysterical and commit even more folly."

"They are becoming hysterical. This is the result of frustration."

On U.S. General Richard Myers: "He must be crazy"
His reports are "basic propaganda".

Rumsfeld is a "crook" and "the most despicable creature."

Rumsfeld is "the worst kind of bastard"

"Our farmers, they are targeting accurately the enemy." (shooting at helicopters)

"The imperialist invading U.S. and British forces are like a snake that slithers all over the place but that doesn't control anything."

"We feed them death and hell!"

"We besieged them and killed most of them, and I think we will finish them soon."

"They are nowhere near Baghdad. Their allegations are a cover-up for their failure"

"They want to deceive their people first because now they are in a very shabby situation."

"It's a small town [Umm Qasar], it has only a few docks... now they are in a trap"

"Iraqi forces are still in control of the city, and they are engaging in an attrition war with the enemy"

"Americans are now in disarray"

"They are again in the dirt in the desert."

"They will try to enter Baghdad, and I think this is where their graveyard will be."

"Their objective is to get to the outskirts of Baghdad. So be it."

"We will see how the issue will turn out when they come to Baghdad."

"We are determined to defeat them and destroy them on the walls of our capital, as we are determined to destroy their miserable armies in every Muslim spot."

"Iraq will spread them even more and chop them up."

"The Iraqi troops and the Iraqi fighters are in control of all the places, as we have witnessed. No big change in that. We are fighting against them."

"They are achieving nothing; they are suffering from casualties. Those casualties are increasing, not decreasing."

"Fight them everywhere. Don't give them a chance to breathe until they withdraw and retreat."

"The criminals will be humiliated... To hurt the enemy more, raise the level of your attacks."

"They are lying every day. They are lying always, and mainly they are lying to their public opinion."

"You think their tanks are in an endless line coming towards us, wrong they are only a few of them and they turn around and then return as if to make a long snake"

"I can assure you that those villains will recognize, will discover in appropriate time in the future, how stupid they are and how they are pretending things which have never taken place"

"In a few days, you will all witness something that can only be considered very beautiful against the Coalition forces. That, I assure you."

"we managed to chop off their rotten heads"

"There are only two American tanks in the city."

"We are winning!"

 


Latest

መቓልሕ ርእሰ ዓንቀጽ:- ብሕታውያን ጋዜጣታት ኣብ ሓደጋ

እዘን መርኣያ ንግስነት ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ሃገርና ኮይነን ዘሎዋ ብሕታውያን ጋዜጣታት ኤርትራ፡ ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ረኺበን ምህላወን ናይ...

መበገሲ ጉዳይ ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ጠንቅን ህሉው ደረጅኡን ካብ ጉዱሳት ተማሃሮ

እቲ ፍታሕ ናይ'ዚ ንከኹሉ ሃገራቒ ዘሻቀቓለ ጉዳይ ከተርእየና ዝተጸበናያ ዓርቢ ግን ካልእ ሰብ ዘይተጸበዮን ንከኹሉ ዘሕዘነን ዲፕሎማስያቒ ሃስያ(ውሽጣውን...

Eritrea: ኤርትራ ክውንቲ ክትከውን ካብ ዝወዓሉ ንሎሚ: ቃለ-መጠይቕ ምስ ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰለሙን

ኣብ ህዝባዊ ግንባር እቲ ክእለት ዝበሃል ካብ ኣብ ውልቀ-ሰብ ዝያዳ ኣብቲ ውድብ ዝሰረጸ'ዩ” ኣቶ ጴጥሮስ ሰለሙን

ጋዜጣ ሰቲት ዓርቢ ነሓሰ 2001 - ዓሚዲ ንመኻኸር

ናይ ዝመጽእ ዝዀነ ይኹን ሳዕቤን ተሓታቲ መንዩ?ሄለን ዩኒቨርስቲ ኣስመራ ኣነ'ውን ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭት ርእይቶይ ክህብ፡-ኣበድ ተስፋይ ኩነታት ከተማ ከረን ከመይ ኣሎቴድሮስ ካብ...

Eritrea: Who is Jermano Nati ~ ተጋዳላይ ጀርማኖ ናቲ መን'ዩ?

The following article was posted on asmarino on May 16, 2004 via Dmsi Harnet (Voice of Liberty)

“ዝመረጽናዮም ሚኒስተራት በብተራ ነፍስ-ወከፎም ንሓደ ዓመት ፕረዚደንት ይኾኑ”

ኣብ ወርሒ ጥሪ 2001 3 ሰባት ዝሓቖፈት ስዊዘርላንዳዊት ጉጅለ ሰራሕቲ ፊልም መጺኣ ነይራ። እቶም ሰባት ኣብ'ዚ ዓውድ'ዚ ተሞክሮታት ዝደለቡ ኮይኖም...