ኣንታ፡ እዛ ኤርትራ ዝብልዋ

እንታወይቲ'ያ

እምበርዶ እኖ'ለዋ?

ኣይ ሰብ፡ ምስ ስድራ

ኣይ ምስ ቤተ ሰባ   

ምስ መጎተ ብሄራ

ተጉዕር፡ ብዓንቀራ

ሃገረይ፡ እናበለት ብገርሃ

ዓዳ ረጊጻ ፡ ኣብ ትሕቲ እግራ

ንብሕታ ተውሪ፡ ከምዛ ዋዛ

ኣንቲ ሓዝዮ፡ ኣንታ ሓዛ

ጸወታ ቆልዓ፡ ገዛ ገዛ

ክሳብ ግዝኣት ወሪዱ፡ ክሳዳ ዝሕዛ

ኣንታ ሰብ ተበልካ፡ መን'ሞ ክብለካ

ጓል ብሄርየ ተበለት፡ ጓል መን ደኣ

'ታ ብሄር፡ ምስ ኮነት ክፍለ ሃገራ

ባህርያታ ኣራጊፋ

መዓስከር ትሃንጽ፡ ንሓርነታ

ኣበይሞ በጽሐ፡ ሃረርታ ቃልሳ

ብር ትብል፡ ብኣውያት ገዛእ ብረታ

በሰላ ስምባደ፡ ግዲ ሒዙዋ

ልባ'ያ መስለኒ ስሒታ

ወግሐ ጸብሐ፡ ኣብ እዋን ምሸታ

ክፍሊ ዓለማ፡ ጠፊኡዋ

ይትረፍ ናጽነተይ፡ ትብላ ነታ ነብሳ

ሸለው እናበለት፡ ናብታ እንተር እኔታ

ግዲ ብረት፡ ግዲ ኮይኑ ልማዳ

ሕማም ኢትዮጵያ፡ ልቢ ልባ ክልብዳ


Latest

The Story of Cesarino and his Big Dreams for Eritrea

Prof Cesare Manetti was known as Cesarino among his friends in Eritrea.  He was born in Asmara on 4...

Amal Saleh: A Journalist Who Left Everything Behind and Headed Into Exile

Amal Saleh is one of the first ERI-TV journalists who played an important role in the...