02 ግንቦት 2012

ዝኸበርካ ጅግና ህዝቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን’ቲ ማእኸላይ መሪሕነቱ ዘይፍለጥ ተዋጃቢርዎ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ብፍንው ኩሉኻ ኣብ ዓዲ ትርከብ መራሒ ሃይማኖት ኮነ ሽማግለ ዕጠቕ! ተዘይዓጢቕካ ካብ ኩፖን ክትበኩር ኢካ፡ ትካላትካ ክዕሸግ’ዩ ኢሉ የገድደካ ከምዘሎ ንስኻ ከኣ ኣይዓጥቕን ኢልካ ኣብ ምፍጣጥ ከምዘለኻ ዝፍለጥ’ዩ።

ተኾነ ግዳ ዕጥቂ ንመከላኸሊካን ነቲ ደንበርበር ዝብል ዘሎ ጉጅለ ትገጥመሉ መሳሪሕኻ ስለዝኾነት ተቐዳዲምካ ተረከባ ኣጠቓቕምኣ ከኣ ተምሃራ እዚ በቲ ሓደ ወገን ኣብ ኩፉእ እዋን ሃገርካ ክትከላኸለላ ኢካ ሕጂ ከኣ ነቲ ዘሎ ኣባይ ጉጅለ ኮነ ንዕኡ ፈንተት ኣቢሉ ጽገናዊ ለውጢ ክገብር ዝጓየ ዘሎ ጉጅለ ስልጣኖም ናብ ህዝቢ ከረክቡ ክተገድደላ ኢኻ። ስለዚ ዝወሃበካ ዘሎ ዕጥቂ ዕጠቆ ዝውሃበካ ብረት ናይ ምፍታሕን ምግጣምን መባእታዊ ታዕሊም’ውን ኣቕሊብካ ሓዘን ኣብ ግዚኣን ኣብ ቦትኣን ኣብ ረብሓ ንምውዓል ከኣ ተዳሎ።

ዝኸበርካ ሓይልታት ጸጥታን ምክልኻል ሃገርን ካብን ናብን ኮለል ክትብልን ኣብ ከተማታት ክትዕርድን ዝወሃበካ ዘሎ መምርሒ ንምንታይ ዕላማ’ዩ ኢልካ ሕተት ምስቲ ሰራዊት ናብ ዶባት ክግዕዝ ኣብ ማእከል ዓዲ ከኣ ወለድና ጸጥታ ክሕልው ተባሂሎም ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ክሳብ ሽማግለታት ክዕጠቑ ዝወጸ ኣዋጅ ዝተሃራረም’ዩ በሎም።

መምርሒታት ካበይን ካብ መንን ይወርድ ከምዘሎ ሕተት፡ ንህዝብኻ ረብሓ ዘይውዕል ዋላ ሓንቲ መምርሒ ከይትቕበል ጊዚኡ ሕጂ እዩ’ሞ ኣብ ልዕሊ እቶም ረሃጽካን ደምካን ዝማጸዩ ገበነኛታት ብረትካ ኣቕነዓዮ። እምቢ ንምልኪ ሕቶ ህዝብን ሰረዊትን ይመለስ ኢልካ ብሕብረት ጠጠው በል። ኣባይካ ብዓቅሚ ኮነ ብሞራል ሃደሽደሽ ኢሉ’ዩ ዋላ ሓንቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ስለዘይብሉ ዳግም ክጸጋግን ዕድል ኣይትሃቦ።
ዝኸበርኩም ጀጋኑ ሓቀኛ ደንበ ተቓውሞ ሃገር ጉጅለ ኢሳይያስ ክኽውሎ ዘይከኣለ ኣሰንባሪ በትሪ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ምዕራፍኩም ዮሃና እንቋዕ ነፋዕኩም ነፋዕና ንብል። ኢሳይያስ ብህልው ኮነ ብምህሙኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንሕቶታት ደንበ ተቓውሞን ህዝብን  መልሲ ክህብ’ዩ ዝብል ትጽቢት ሃልዩና ኣይፈልጥን ዝነበረ። ከመይ’ሲ ኣሸንባይ ንሳቶም ዝተዛረብዎ ሓቂ ወይ ሓሶት ኢሉ መብርሂ ክህብ ህልውነኦም ከማን ኣይፈልጥን ክብል ዝጸንሐ ሓይሊ ስለዝነበረ። ሕጂ ግን ብድራማዊ መልክዕ ይኹን ብኽውን ብዘየገድስ ተገዲዱ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኣይቅበሎን እየ ክብል ብተዘዋዋሪ ሓበሬታ ኣይትዓባብጥ ህልዊ ኩነታትካ ኣብርህ ንዝተብሃሎ ኣዋጣሪ ሕቶ ክምልስ ተገዲዱ’ሎ።

እዚ ካብ ተወዲብካ ብረታዊ ቃልሲ ምክያድ ክሳብ ብመርበብ ሓበሬታ መራኸብቲ ብዙሃንን ፓልቶካትን ወቃዒ ናይ ህዝባዊ ርክባት ስራሕቲ ብዝተወደበን ብሕብረትን ክነካይድ ብምኽኣልና ኣውራ’ኳ ናይቲ ርሱን ሓይሊ መንእሰይ ብደገን ብውሽጥን ብመዓስከራት ስደተኛታትን ግንባራትን ዓበይትን ስጡማትን ውዳባታትን ተሰንዩ ዝግበር ዘሎ ተቓውሞ ህላወ ኣባይና  ናብ ቀልቀል ገደል ስለዘገማገሞ “ትም ምስበለ’የ ዝቐበርኩዎ” ዝዓይነታ ክስተት ክትመጽአና’ያ ኢሉ ብዝተፈላለየ መገዲ ዘርባዕባዕ ዝበለ መልሲ ዝተሰመየ ብቁም-ነገሩ ግን የለኩን ተነቃኒቐ’የ ዝሕመረቱ መረጋገጽታት ክህብ ኣገዲድዎ ኣሎ።

ስለዚ ሕጂ’ውን ኣጆና ኣጆኹም ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና እቲ ነቀይ ነቀይ ዝብል ዘሎ ጉጅለ ብምእላይ መሰረታዊ ጠለብ ህዝብን ሃገርን ብምምላስ መሬታዊ ናጽነትና ብሙሉእ ሓርነት ነጸንብሎ።

እታ ዘይትተርፍ ጊዜ ዓወት ቀሪባ’ላ።
ነቒሕና ንቃለስ ዳግም ከይትጭወየና
እምነትና እምኒ ዓረ ሳውያና ዝተረረ’ዩ!!

ኤዲቶርያል ቦርድ ወጋሕታ/ሳሊና
02 ግንቦት ዓመተ 2012

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...