ዕዉት ስርሒት ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ

“ሃገርካ ክዝመት ዓይንኻ ነይዕመት” !

ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብቐጻሊ ዝፍጸም ዘሎ ዘይተኣደነ ጭቝናን ምብስባስን ንምግጣም፡ ምዑታት ጀጋኑ ኣሃዱ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ትማሊ ሮቡዕ 11/03/2015 ልክዕ ሰዓት 08.30 ናይ ኣጋምሸት ኣብ ቀሓውታ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ትካል ናይ ህ.ግ.ደ.ፍ. መጥቃዕቲ ፈጺሞም። እዚ ዝተኻየድ ስርሒት ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ረቒቝ መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ ዝተፈጸመ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ናይ ህዝብን ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን ምትሕብባር ዝተሓወሶ ምንባሩ ክንገልጽ ንፈቱ። ቀንዲ መበገሲ ናይ’ዚ ስርሒት’ዚ ብሓደ ወገን፡ ብጸላኢ ህዝብና ዝኾነ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ.ካብ ኣርባዕተ ኣስመራን ጸሎትን ጀሚሩ፡ ክሳብ ስውኣት ዝተኸፍሎ ቅንጸላ ዓዲ ቐይሕ ንዝተኻየደ ተግባራት ግብረ-መልሲ ክኸውን ከሎ፣ በቲ ካልኣይ ወገን ድማ፡ ሃብትን ትሕዝቶን ሃገር ብስሱዓት መራሕቲ ህ.ግ.ደ.ፍ. ምስ ገለ ናይ ወጻኢ ኩባንያታት ኮይኖም ንዘካይድዎ ዘለዉ ዘመተ ንምምካን ዝሓለነ ኢዩ። ስርሒት “ቀሓውታ” ዓቢ ገራጅ መካይን ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ብፍላይ ድማ  ወርቅን ዝተፈላለየ ማዕድን ዘጓዓዕዛ ፍሉያት ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ንምብራዕ ዝተሓንጸጸ ቅዲ ኢዩ ነይሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ገለ ካብ’ተን መካይን ክቃጸላ ከለዋ፡ ገለ’ውን ብከፊል ከም ዝተበላሸዋ ተረጋጊጹ። ነዚ ዝፈጸሙ ብጾት፡ ኣብ ልዕሊ ህይወት ኤርትራውያን ዝኾነ ክሳራ ንከየጋጥም ብጥንቛቔ ዘካየድዎ ስርሒት ብምንባሩ፡ ብጀካ ሓደ ሰብ ፈኵስ መቕሰልቲ ዘጋጠሞ ካልእ ዝኾነ ዝወረደ ክሳራ ከም ዘይነበረ ክንሕብር ንፈቱ። እቲ ባርዕ ምስ ተሓበረ፡ መጥፍእ ሓዊ መካይን ከምኡ’ውን ኣካላት ጸጥታ ህ.ግ.ደ.ፍ. ቀጥታ ናብ’ቲ ቦታ ብምምጻእ ነቲ ዘጋጠመ ክሳራ ንምሕጻርን ምኽንያታቱ ንምፍላጥን፡ ኣብ ሃውተታ ከም ዝኣተወ ነቲ ጉዳይ ዝተከታተሉ ብጾትና ኣረጋጊጾም። ብተወሳኺ፡ እቲ ወረ ንከይዝርጋሕ፡ ጸጥታ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ምሉእ ከተማ ኣስመራ ጽዑቕ ምንቕስቓስ የካይዱ ምህላዎምን፣ ህዝብና ከኣ ብኣንጻሩ ብሰንኪ’ዚ ዝተፈጸመ ተባዕ ስርሒት ሓጎሱ ይገልጽ ምህላዉን ተረጋጊጹ።

ግ.ሃ.ድ.ኤ. ኣብ’ዚ ከረጋግጾ ዝደሊ፡ ግጥምያና ምስ ጨቛኒ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣብ ውሽጢ ሃገር ክኸውን ኣለዎ ዝብል መደብ ካብ ነዊሕ ግዜ ተተሓሒዝዎ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሕጂ እቲ ቅድመ ተዳላይነታት ብመጥኑ ተማሊኡ ስለ ዘሎ፡ እዚ ዝተኻየደ ስርሒት ናይ መጀመርታ’ምበር ናይ መጨረሽታ ከም ዘይኮነ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ ህዝብና ከነብስር ንፈቱ። እንካይዶ ስርሒታት ኣብ ልዕሊ  ሰለማዊ ህዝብናን ንብረቱን ዝኾነ ሓደጋ ንኸየስዕብ፡ ብጥንቃቔን ብተጸንዐ ኣገባብን ከነካይዶ ምዃና ንኩሉ ግዱስ ከነተኣማምን ንደሊ። ብተወሳኺ፡ እቲ ዝዓበየ ክፋል ሰራዊት ኤርትራ ግዳይ ናይ ገባቲ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ምዃኑ ስለ እንኣምን፡ መጥቓዕትና ናብኡ ዘቕነዐ’ውን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ጎድኒ’ቲ ጨቛኒ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝኾነ ዓይነት ግፍዒ ንዝፍጽም ግን በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ካብ’ቲ ስርዓት ክላቐቕ ኣትሪርና ነጠንቕቕ። ኣይፋለይን ንዝብል ግን ኣብ እንካይዶ ስርሒታት ንክገጥሞ ዝኽእል ሃሰያታት ሓላፍነቱ ባዕሉ ከም ዝሰከሞ ብቅሉዕ ክንሕብር ንፈቱ። ከምኡ’ውን ሃብቲ ሃገርን ኩሉ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ህዝብናን ክምዝምዙን ክዝምቱን ንዝረከቡ፡ ብዘሎና ዓቕሚን ብምትሕብባር ምስ ህዝብናን ንጹሃት ሃገራውያን ዝኾኑ ኣባላት ሰራዊት ኤርትራን መደባቶም ንምፍሻል ክንቃለስ ኢና። ስለ’ዚ ኣባላት ሰራዊትን ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ናይ’ቲ ስርዓት ዝዋፈሩ ዘለዉ ስራሕተኛታትን ኣብ ጎድኒ ውጹዕ ህዝቦም ተሰሊፎም ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ክቃለሱ እዋኑ ከም ዝኣኸለ ክነዘኻኽር ንፈቱ።   

“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ “!!

ወትሃድራውን ጸጥታውን ቤት ጽሕፈት

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

12/03/2015


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...