{autoremote linkfromdisplay="true" shuffle="false" autostart="true" width="270" height="20"}http://blip.tv/file/get/Asmarino-AnAsmarinoExclusiveInterviewWithPrimeMinisterMellesOfEt461.mp3{/autoremote}

16) እዚ ብኔፓድ ዝፍለጥ ቁጠባዊ ፕሮግራም ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት፡ ብ2001 ከምዝተመስረተ ይዝከር፡ ዛጊት ንኣህዛብ ኣፍሪቃ ዘበርከቶ ጥቕሚ ኣሎዶ፧ ምስ'ዚ ብዝተተሓሓዘ፡ እንተ ዘይተጋግየ ንስኻ ወቕታዊ ኣቦ-መንበር ኔፓድ ኢኻ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ፡ ኣብ ኢጣልያዊት ከተማ ላኩዌላ፡ መራሕቲ G-8 ፡  ንስኻን ካልኦትን ልኡኻት ነፓድ ተሳቲፍኩም። ሃብታማት ሃገራት ዕስራ ቢልዮን ዶላር ንድኻ ሃገራት ንኽህባ ቃል ምእታወን ፡ ካብቲ ኣኼባ ዝወጸ መግለጺ ፈሊጠ። እዚ ገንዘብ'ዚ ነተን ድኻታት ዝብሃላ ሃገራት ብኸመይ ከምዝስላዕ'ዶ ምገለጽካለይ፧ ብኻልእ ኣዘራርባ ሓንቲ ድኻ ሃገር ካብዚ ገንዘብዚ ክትረክብ እንተኾይና ክተማልኦ ዝግብኦ ቅድመ-ኩነት ኣሎዋዶ፧

17) ኣፍሪቃ ኣብ ሕሱም ድኽነት ትርከብ ክፍሊ-ዓለም እያ። ካብ ድኽነት ንምውጻእ ትኽእለሉ ዕድላት ኣለውዋ'ዶ ትብል፧

 18) ዝመጽእ 2010 4ይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ክካየድ ምዃኑ ካብ ማዕከናት ዜና ሃገርካ ሰሚዐ። እዚ ምርጫ ብጽፉፉን ዲሞክራስያዊ መንገዲን ንኸካይድ፡ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገበርኩሞ ምድላዋት እንታይ ይመስል፧

19) መጻኢ ዝምድናታት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኸመይ ትርእዮ፧

20) ብዓልቲ በትካ: ኣብ ንኡስ ዕድሜኣን ምጡን ኣካዳምያዊ ፍልጠትን ሒዛ  ናብ ገድሊ ከምስተሰለፍት ይንገር:: ሕጂ ድግሪ ኣልዋ ጥራይ ዘይኮነ: ሓደ ዓቢ ትካል ትመርሕ: እባል ማእከላይ ሽማግለ ሕዝባዊ ሓርነት ትግርራይን ኣባል ፈደራላዊ ዲምክራስያዊ ባትይቶን ኢያ:: ኤች ኣይቪ ኣይድስ ካብ ኢትዮጵያ  ንምጥፋእ ሓንቲ ካብ'ቶም ዓቢ ኣበርክቶ ዘሎውም ውለንተኛታትን'ያ:: ናይ ገዛእ ርእሳ ብልሕን ተበግሶን ከምዘለዋ ርዱእ ኮይኑ: ንስኻ ዝሓሸ ኣካድያሚያዊ ዓቕምን ተምኩሮን ከም ዘለካ: እብ ምዕባሊኣ: ኣበርክቶ ኣሎኒ ኢልካ ምስነብስኻ  ተዛራሩብካ'ዶ ትፈልጥ'ዶ?

21) ብዘይካ እቲ ምዱብ መንግስታዊ ስራሕካ: ዝተረፈ ግዜኻ ኣብ ገዛኻ ምስ ስድራበትካን ምስ ምጽሓፍቲ ምንባን ምጽሓፍን'ዩ ሂወትካ ዝብሉ ሰባት ኣሎዉ:: እስከ ዐዕልለኒ::

ክቡር ቀዳማይ ምኒስተር፡ ደጊመ ከምስግነካ እፈቱ የቀንያለይ።

Related Article: ፍሉይ ቃለ መጠይቅ ምስ ክቡር ቀዳማይ ምኒስተር መለስ 1ይ ክፋል | 2ይ ክፋል | 3ይ ክፋል | 4ይ ክፋል


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...