ጽልኣትን አፈጣጥርኡን

ጽልዓት ዝፍጠር ብሰንኪ ሕሱም ስቓይን ውርደትን እዩ ።  አበይ ይፍጠር ? አብ ውሽጢ  መዓሙቕ ከብዲ። ብኡ ንብኡ መዓንጣ የሕርር።ይድይብ ንልቢ  የንድድ። ሰውነት የቃጸል። አፍልቢ ኪዓብስ ይዳናደን ትንፋስ ይቆራርጽ። ስኒ የሀርቅም። ዓይኒ የደፍርስ ይበትዕ ደም የልብስ።ነድሪ ይፈጥር በርቅን ነጎዳን የግዕር ። መዓት አይሒ የዝንብ ዚጋላበጥ ማዕበል  ነገር ይፈጥር።    አምባጓሮ  እሳተ ጎመራ ይትኩስ።

አብ አዝዩ ፈታኒ ኩነት ጽንዓቱ ዚመክን  እምነት አለኒ ክብል አይክእልን። ፈጣሪ ይብል ብፍጹምን ምልኡን ልብኹም እመኑ እምበር አብ ገዛእ ርእስኹም ምስትውዓል ብዚምርኮስ ሚዛን ዓቀን ከይከውን።

ንእግዜብሄር ጸሊኤዮ  ! ሐሕራይ ገይረ ጸሊኤዮ !  ዝበልናሉ እዋን የለን? መሪር ሓዘን ምስወረደና ብሕሱም ጓሂ ሕርር ኢልና ምስተሃሰና ግዜ ኩነትን ክፉአት ሰባትን ተዘራርዮም ተስፋ ክሳብ ንቆርጽ ክርትምትም አቢሎም  ሰባቢሮም ምስ ደርበዩና  መዓልትና  ጸልማት ገይሮም ሎሚ ዘይናትና ምስገበርዋ  ለይትና  ድቕድቅ ጸላም ቀይሮም ንጽባሕ ከምዘይነርክባ ገይሮም   ዲሂኾም   አብ አፍ መቃብር ምሰብጹሑና ሽዑ እንታይ ንብል?  ፈጣሪ የለኻን ።

እቲ ዝከፍኤ ዝብሃል ጓህን ሓዘንን ዕሸል ውላድካ ብሃንደብት አብ ዘይግዚኡ  ብሞት ምስትስእን እዩ ይብሃል ሐቅነት አለዎ ኢለ ይአምን። ከምዚ ዘአመሰለ ሕሱምን መሪሪን ሓዘን ብዝፈጠሮ ጓሂ ንሰማይ አንቓዕሪሩ ንእግዜብሕኤር ጸሊኤካ ኢሉ ዝወቅስ ወላዲ እንተዘጋጥመካ እንታይ ትብል? እንታይከ ይስምዓካ? ፍርድኻኸ እንታይ ይኸውን? ቢቲ እቲ ወላዲ ኪዛረብ ቢዝሰማዕካ አብ ገዛእ ርእስኻ ምስትውዓል ተመርኪስካ  ዲኻ ክትፈርዶ ወይስ ብዓቀን ፍቕሪን ርህራሄ ፈጣሪን ይቅረ ክትብሎ ኢኻ? ንስኻ ዲኻ ወይስ ንሱ ዚያዳ ንፈጣሪ ዘፍቀረን ዝአመነን? ንሱ አብ ገዛእ ርእሱ ምስትውዓል ተመርኪሱ አብ መንጉኡን አብ መንጎ ፈጣሪኡን ዘሎ ርሕቀት ከምዘሎ የስተብህል አሎ? እዚ ብሰንኪ አብ ግዜ ረዚን ፈተና ዝመኸነ እምነቱ ዝተፈጥረ ጌጋ ምዃኑ ግልጺ እዩ። ንሱ ብስቓይ እዩ ተፈቲኑ ንስኻ ግን ብእትሰምዖ ዘለኻ ኢኻ ፍርዲ አብ ምሃብ ፈተና ትወድቕ ዘለኻ። እምበር ብምልኡን ፍጹም ልብን ንእግዜብሔር ንእመን እምበር አብ ገዛ ርእስና ምስትውዓል አይንመርኮስ ንዝብል ዓሙቕ ጥበብን ፍልጠትን  ትርጉሙ ምርዳእ ከድልየና እዩ።

ቅድሚ ዚአገረ  ንኸቢድ ፈተና ብጽንዓት ክሳብ ዘይሓለፍና እቲ እምነት ደአ አበይ አሎ? እምነት አብ ሚዛን ረዚን ፈተና  ወዲቑ  ዚያዳ እቲ ዘጋጠመ ፈተና ረዚኑ ክብ ምስ ዝብል እዩ ሐቅነቱን ምልኡነቱን ዚረጋገጽ።

ክንቅይሮ ንዘይንኽእል ኩነት እናኮምሳዕና ማእለያ ስቃይ እንፈጥርን ንቕንዞን ንምንታይ? አብ ከሚዚ ዜመሰለ ትርጉም ዘይርከቦ ኩነት ምስ እንወድቅ ከ እንታይ ክንገብር ንኽእል? 

እንታይ ከ ዝግበር አሎ? የግዳስ ነቲ ትርጉም አልቦ  ዚመስል ኩነት ተቐቢልና ካብ ውሽጡ  ትርጉም ዝህብን ዘለዎን ጉዳይ ክንፈጥር ክንፍትን’ዩ ዝሓይሽ ምጽዓርን ምኸአልንዩ ድማ  ካብ ስቓይ ዝጋላግል መኽሰብ ዘኽስበና ። 

ንነብሶም ከም ተበዓትን ሓቀኛታትን ክብ አቢሎም ዝርእዩ ሰባት፡ ካልኦት ተጋጊና ኢሎም ንዝበደልዎም ይቕሬታ ክሓቱን ትሕት ኢሎም ንውርደት ኽቕበሉ  ምርአይ፡ አዝዩ ባህ የብሎ። ከም ሓደ መትከልን ሚዛን  መዐቀኒ ክብረቶም ጌየሮም ድማ ይርእይዎ። እዚ ጽንኩርን ድኹምን ሸንኾም’ዩ ።እንተድአ አብ ቅድሚኦም ልምሉምን ትሑት ኲንካ ንነብስኻ ከም ሓደ ውርደተኛ አምሲልካ አቕሪብካሎም ዚሓተትካዮም ኩሉ ዘበለ ክፍጽሙ ድልዋትዮም።

 


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...