እዚ ሕጂ ዋና መጽሓፊየይን መዛረብየይን ኮይኑ ዘሎ ብዛዕብቲ Universal Declaration of Human Rights ብቛንቛ እንግሊዝ ተጻሒፉ ብሕቡራት መንግስትታት ሃገራት ብታሕሳስ 10, 1948 ዝጸደቀ ናብ 500 ቛንቛታት ዝተተርጎመ ሕጂ ብትግርኛ  ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰባኣዊ መሰላት  ተባሂሉ ኣቶ ተስፋልደት ኣብ ደንቢኡ  ኣብ Asmarino.com ኣስፊርዎ ዘሎ ኣዩ።

እዚ መደብ ኣዚ ብሓቂ  ብዉሕሉል ኣገባብ ዝተዳላወን ኣብነታውን እዩ፡፡ ዉሕሉል ዘበለኒ እቲ ኣጃማምርኡን ሙዚቃኡን ቃላቱን  ኣዝዩ ተዋሃሃዱ ጀሚርካ ክትገድፎ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ እዩ፡፡ ኣብነታዊ ዘበለኒ ድማ ብሐደ ስብ ወይ ድማ ብገለ ቅሩብ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ተዳልዩ ኣንታይ ደኣ ብቡዙሓት ዓበይተን ናኣሽቱን  ደቂ  ኣንስትዮን  ተባዓትዮን በብዓይነቶም ሰብ ሞያታት ክኢላታት  ኣባላት ሲቪካዊን ፖለቲካዎን ማሕበራት ተሳቲፎሞ። እቲ ዓንቀጻት ከይተረፈ ኣብ ክንዲ ብሐደ ሰብ ብ 34 ሰባት ተነቢቡ፡፡  ብሓቂ ዓወት ናይ በብኽእለትካ ንሓደ ዓላማ ምስራሕ/ምስታፍ ኣብዛ መደብዚኣ ተራኣዩ፡፡  ኣብዚ ሕጂ ከም ሃገር ምቕጻልና ዘፍርሕ እዋን ሐቢርና በብኽእለትና ንሰላምን ፍትሕን ንክንሰርሕ የታባባዓና፡፡

ንሕና ኤርትራውያን   ብናይ ገዛኣ ርእስናን ናይ ካላኦት ደቂ ሃገር ተመክሮታት መሰልና ጉፉፍ ሙኽኑ ንፈልጥ። እንተኾነ ከምቲ ሰብካ ሞይቱካ ብኽያት ይኣክል ኢልካ ክነስኻ ሓደሽ ኣልቃሳይ ምስ ረከብካ ከም ዳሕራይ ቀዳማይ ማለት ከም ሓዲሽ ትበኪ ሕጂ ድማ እዚ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ስእላዊ መሰነይትኡ ብትግርኛ ኣብ ቅድሜኻ ቅጅል ክብል ከሎ እቲ ናይ መሰልና ምግፋፍ ሓዘን ይሕደስ።  ካብዘን 30 ዓንቀጻት  ፍርቀን ወይ ዓሰርት ወይ ሓሙሽተስ ይትረፍ ዋላ ሓንቲ ትሕለወልና የብልናን። ብሐጺሩ ከም ሰብ ከም ኤርትራዊ መጠን ኣብ ኤርትራ ምንባር ኩልኩል እዩ፡፡ ተወዲኡ ። 

ኣነ ከም ዝመስለኒ ንሕና ኤርትራውያን  ንራህዋን ሰላምን  ኣብ ሃገርና ኣብ ነብሲ ወከፍ ስድራ ቤትና ኣብ ነፍሲወከፍና ንምምጻእ ካብ መጠን ንላዕሊ  ጉቡእና ጌርና  ሰላምን ራህዋን ግን ኣይረኽብናየንን፡፡ ብሓጺሩ መሰልና ከም ሕሱም ተገፊፍና፡  በብጭራም በብቅሩብ ብስልቲ ክንግፈፍ ከለና ድማ እንተ በዚ እንተ በቲ ትም ኢልና፡፡

እወ ጉቡእን መሰልን ተታሓሒዘን እየን ዝኸዳ፡፡ ጉቡእካ ከይገበርካ መሰልካ ምሕታትን  መሰልካ እናደላኻ ጉብእካ ዘይምግባርን ክሊቲኤን ሓደገኛታት እየን፡ንሕና ኤርትራውያን  በብጉጅለ በበውልቂ እንዳሰራሕና ነቲ ብጉሒላታት ጠለምቲ ጨካንት ዝተሰረቂ መሰልና ክንጭብጥ ንጽዕር ኣለና፡፡  እንተኾነ ኣብሓደ ተጠሚርና በብታ ክእለትና ኢድን ጋንትን ኮንና ጽባሕ ዘይኮነ ሎሚ  ሕጂ ክንስጉም ኣለና፡፡

ክትገብሮ ትደሊ ግን ዘይገብርካዮ እንተዳኣ ኮንካ መዛኻኸሪ የድልየካ፡፡  መሰልና ንምጭባጥ ካብዚ መደብ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰባኣዊ መሰላት ዝበልጽ መዛኻኸሪ የለን ብሃሊት እየ፡

የቅንየላይ፡፡


Latest

ምስጋና ካብ ስድራቤት ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣቦይ ተስፋጊዮርጊስ ብዓታይ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮን እነኽብሮን ኣቦና ኣቦይ ተስፋግዮርጊስ በዓታይ፡  ብኣካል ኣብ ቤትና መጺእኩም፡ ከምኡ’ውን ብዝተፋላለየ መንገዲ ናይ...

Eritrea: ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር ኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ፡ ሎሚ ንጉሆ ሓይልታት ጸጥታ ጨውዮም ኣበይ ከምዝወሰዱዎ ከምዘይፍለጥን

ሎሚ ኣብ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክቃላሕ ንሰምዖ ዘለና ትርጉም ኣልቦ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ክምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ናይ ሕልና እሱራት ኣብዚ ቀረባ እዋን...

ንደመር ብኣምሓርኛ፡ ንጥፋእ ማለት’ዩ ብትግረ።

Hidden Motives in Every Day Life: The Elephant In the Brain – Kevin Simler Robin Hanson 2018 ትብል...

ካልኣይ ቅሉዕ ደብዳበ ናብ ክቡር ዶክተር አብይ ኣሕመድ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ረፓብሊካዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ።

ብዕለት 5 ሰነ 2018፡ ነዚ ብኣኻን በቲ ብመንግስትኻን ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝቐረበ ንብይን ኣልጀርስ ብዘይ ገለ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ከፍጽም...

Eritrea: ፐሮጀክት ዓርቢ ሓርነት - ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝበጹሑና ዜናታት:

እቲ ዕሉል ተለኣኣኪ ክፍእ ኮይኑ ኣሽሓት ሰባት ከበሳብስ ዝጸንሔ ወዲ ከበደ (ሓላፊ ቤት ምእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ) ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣቲዩ። እዚ ብጭካኒኡ ዝልለ ንጽሃት...

Eritrea: ምድማር'ዶ ወይስ ምፍዃስ?

ማንኪ፡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር፡ ምሳኹም ክንድመር ንወያነ ኣጥፉኡልና። ዶ/ር ኣብይ፡ ክቡር ማንኪ፡ ጀመርቲ ስለ ዝኾና ገና ምድማር ኢና ዘለና። ንስኹም ግን ቀዲምኩም ኣብ ምፉዃስ (elimination) ኢኹም በጺሕኩም። ግዜ ሃቡና...