Welfare, justice and freedom of speech for Isayas followers

It’s no secret that Eritrea is a country ruled by one of the worst dictators in the world. This dictator has systematically worked to undermine the social fabric of Eritrea by weakening the Eritreans and eliminate threats towards his political power. Eritrea is now a country where children are not allowed to savaor their childhood, where parents are hindered in supporting their families, where elderly are left without care. Not to mention a place where children and adolescents are kidnapped in the middle of the capital city. We have come to a time where even senior citizens do not feel safe in their own country seeking asylum. Eritrean human lives have become a good for people smugglers and organ dealers.

For two months ago 365 Eritreans died in Lampedusa, Italy when they tried to flee their country. Among the refugees, a nearly full term pregnant woman who wanted to reach safety before she delivered her child was forced to pay extra to smugglers for the coming baby. The baby was born while it's mother died at sea in order to escape from a country where the worst dictatorship in the world rules.

The world mourned the loss of our Eritrean brothers and sisters as well as other refugees fleeing countries in the same region. After the incident the EU wanted to take actions to prevent more people dying in their search of a better live in Europe looking to find a way for people to seek asylum without losing their lives. Italy and the AU launched a day of mourning. Isaias Afewerki, in contrast, has not even acknowledged the death of the Eritreans, the people he is supposed to be governing.

In this welfare state Sweden, we have Eritreans PFDJ/YPFDJ that work as if they are Isaias’s extended arms, have chosen not to feel the pain of their own people, but instead use democracy and freedom of speech in order to prolong the life of dictatorship, all this for a dictator who would deny their existence without blinking an eye, if their doings or sayings wouldn’t please him. These people went to Italy to milk money from vulnerable families in Lampedusa and to get families to pay 150 euros for DNA samples. Not helping their fellow countrymen into safety and ensure them the human rights they enjoy. Actions like this shows how the power of Isaias Afewerki has spread to Europe and one can only imagine what power he has in the state of Eritrea, where laws and regulations have stopped existing.

PFDJ/YPFDJ has shown their utmost contempt for their own people the 1st of December 2013. The average person would react with anger against the underlying issues for Eritrean losses of human life in just one day. This is not the first time, and will certainly not be the last time that a group of Eritreans die tragically in the escape from the regime. However it is the first televised loss that has been shared with the outside world. YPFDJ/PFDJ responded to this by inviting Isaias Afewerki´s representative to a meeting.

How this is legally possible in Sweden is to me a mystery. I would think that Sweden would bring to justice a dictator and his extended arms, for a crime I would call genocide, when he gets out of Office. How can you allow his representatives to even come to Sweden and have meetings in the midst of ongoing serious violations of human rights?

What does it take for you YPFDJ/PFDJ to understand that Eritrea will not exist if the wave of exodus does not stop right now? Why is it hard for you to understand that the Eritreans in Eritrea also have a need to live, study, work, and raise a family, to have a pension to live on and a sustained social security system to support people who are unable? What is required for Sweden and the rest of Europe to follow up on what is happening in the middle of Europe in the name of "democracy" when it feeds the dictatorship?   If the crime is committed in Sweden the criminal along with their accomplices go to jail. In this case when the offense is committed in Eritrea and the enablers live in Sweden it is referred to as freedom of expression. We Eritreans who do not belong to YPFDJ/PFDJ have had enough of seeing that Sweden is one of the countries that has large group of  YPFDJ/PFDJ  and is a safe haven for this group of people and their actions. It is time that we demand investigations of possibilities of legal actions against those who continue to support dictatorship from Sweden.

It is important for Eritreans who live in Sweden to say together stop to YPFDJ/PFDJ. Otherwise we are just as guilty in feeding the dictator and prolonging the misery of our people.

Yiakel, Stopp, Enough!!!!!!


Välfärd, rättvisa och åsiktsfrihet även för Isayas´s anhängare

Det är ingen hemlighet att Eritrea är ett land som styrs av en av de värsta diktatorerna i världen. En diktator som systematiskt har arbetat för att urholka den sociala strukturen i Eritrea. Ett land där barn inte får vara barn, föräldrar inte får vara föräldrar och äldre inte har någon att ta hand om dem, där barn och ungdomar kidnappas mitt i huvudstaden. Vi har kommit till en tid där inte ens äldre känner sig trygga i sitt eget land och söker asyl.

Eritreanska människoliv har blivit en handelsvara för människosmugglare och organsäljare.

För en månad sedan omkom 365 Eritreaner i Lampedusa när de försökte fly sitt land. Bland dem en höggravid kvinna som ville komma till trygghet innan hon fick sitt barn och blir tvungen att betala extra till smugglare för kommande barnet. Barnet föddes medan hon dog i havet för att fly från ett land där den värsta diktaturen i världen härskar.

Hela världen sörjde förlusten av våra Eritreanska systrar och bröder och några personer från andra länder. Efter händelsen vill EU förhindra att fler människor dör på väg till Europa och vill hitta ett sätt för människor att söka asyl. Italien och AU utlyste var sin sorgedag. Isayas Afeworki har däremot har inte ens erkänt att de döda var Eritreaner.

I detta land, i välfärdens land i Sverige har vi Eritreaner PFDJ / YPFDJ som är Isayas´s förlängda armar som har valt att inte känna sitt folks smärta, som använder demokrati och åsiktsfrihet för att förlänga en diktaturs liv. En diktator som skulle förneka även deras existens om han kände för det. Dessa människor åkte istället till Italien för att mjölka pengar från utsatta anhöriga i Lampedusa och för att få anhöriga att betala 150 euro för DNA prov. Om Isayas har den makten i Europa så kan man bara ana vilken makt han har i Eritrea i ett land där lagar och regler har slutat råda.

Den 1 december 2013 har PFDJ / YPFDJ visat sitt yttersta förakt mot sitt eget folk. En vanlig människa reagerar med vrede mot anledningen till varför vi har förlorat så många Eritreaner på en och samma dag. Detta är inte heller första gången och säkerligen inte den sista, att en gupp eritreaner dör på ett tragiskt sätt i flykten från regimen. Dock är det är den första TV inspelade förlusten som har delats med omvärlden. YPFDJ/PFDJ svarade då med att bjuda Isayas’s representant till möte.

Att detta är lagligt möjligt i Sverige är för mig en gåta. Jag skulle tro att Sverige skulle ställa diktatorn och hans förlängda armar inför rätta för folkmord när han blir avsatt. Men hur kommer det sig att man kan låta hans representanter ha möte under mitt under pågående grova brott mott mänskliga rättigheter?

Vad krävs det för YPFDJ/PFDJ att förstå att Eritrea inte kommer att existera om den här flyktvågen inte stoppas nu? Vad krävs det för dem att förstå att Eritreaner i Eritrea har också ett behov av att leva, att studera, arbeta och bilda familj, att ha en pension att leva på och en fungerande socialförsäkring som stöd när de inte kan arbeta? Vad krävs för att Sverige och resten av Europa ska följa upp vad som händer mitt i Europa i ”demokratins namn” när det göder diktaturen?

Om brott har begåtts i Sverige åker den skyldige tillsammans med sina medbrottslingar in i fängelse men när brottet begås i Eritrea och medhjälparna finns i Sverige så hänvisar man till yttrande och åsiktsfrihet.

Vi Eritreaner som inte hör till YPFDJ/PFDJ har fått nog av att se att Sverige är ett av de länder som är en fristad för denna grupp människor och deras handlingar. Det är på tiden att vi tillsammans kräver att man undersöker möjligheterna till rättsliga åtgärder mot de som fortsätter stödja diktatorn från Sverige.

Det är viktigt att vi tillsammans säger stopp till YPFDJ/PFDJ. Om vi inte gör det är vi lika skyldiga brott mot det Eritreanska folket.

Yiakel, Stopp, Enough!!!!!!