ሓተታ

መንግስቲ ኤርትራ ንውሳነ ውዕል ኣልጀርስ ብፕርብስፕል ተቐቢሉ ን16 ዓመታት ከይተሓለለ ኣብ ትግባረ ከውዕሎ ክሰርሕ እኳ እንተ ጸንሐ ካብ ሎሚ ንንየው ግን ውሳነ ዶብ ክትግበር እንድሕሪ ደኣ ኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ብቐዳምነት ኣብ ጣውላ ክዝትያ ከም ዘለወን ወሲኑ ኣሎ።

ካብ ባድመ ጠቕሊልና ክንወጽእ ኢና እንዳ በልካ ዝትግበር ውዕል ዶብ ስለ ዘየሎ ጭፍራ ወያነ ነቲ ብሓይሊ ሒዛቶ ዝጸንሐት መሬት ኤርትራ ሕጂ'ውን ሒዛቶ ክትጸንሕ'ዩ ዘለዋ። ኤርትራ ድማ ነቲ ገዲፋቶ ዝሃደመት መሬት ብዘተ ጥራይ ኢያ ክትርከቦ ዘለዋ።

እዚ ጠቕሊልካ ካብ ባድመ ምውጻእ ዝብል ሃንደበታዊ ውሳነ ጭፍራ ወያነ: ነቲ ክሳብ ሕጂ ክንጥቀመሉ ዝጸናሕና መመኽነይታ ኮነ ኢልካ ንምፍራስ ዝዓለመ ሽጣራ ስለ ዝኾነ: ጭፍራ ወያነ ኣብ ዘለቶ ክትጸንሕ ብጥብቂ ነተሓሳስብ።

ዘተ ክካየድ እንድሕሪ ደኣ ኮይኑ'ውን ከም ናይ ቆልዑ ጭርጭር ዓበደ ጸወታ ምስ ኣቢ እሕመድ ክንዘራረብ ከም ዘይኮንና ኣቐዲምና ነተሓሳስብ።

መለስ ዘናዊ ባዕሉ ነዚ ጉዳይ ብዕቱብ ሒዙ ናብ ዝርርብ ክቐርብ ፍቓደኛ እንድሕሪ ደኣ ኮይኑ ግን ፕረዚደንት ኢሰያስ ኣፍወርቂ ናብቲ መለስ ዘለዎ ቦታ ከይዱ ክዘራረብ ድሉው ኢዩ። እዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ከም ቅድመ ኩነት ቀሪቡ ዘሎ ሓሳብ ተቐባልነት ምስ ዘይረክብ ካልኦት ኣብ ዶብ ዝርከባ ዓድታት ገዲፍና ናይ ምውጻእ ዘለና መሰል ክንጥቀም ምዃና ነጠንቅቕ።

ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሓምለ 8 2018 ኣስመራ ኤርትራ


Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate 

Latest

Eritrean Music | Mihreteab Michael | - nbAta (Official Video) | ንብዓታ ብምሕረትኣብ ሚካኤል

Mihreteab Michael nb'Ata | ንብዓታ ብምሕረትኣብ ሚካኤል

Eritrean cyclist Eyob conquers steepest climb in Stage 4 of Tour de Indonesia

Eyob dominated in ascending the 147.3-kilometer stage by clocking in at 4:16:33. It was an...

Eritrea: Haben’s First Book

Eritrea: Part II - Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

The fact that both Isaias and Abbiy have conditioned the implementation of the Peace Accord on the...

Eritrea’s Saba Kidane: Write Saba Write!

What is unique about Saba is the fact she gets lost in her poetry during recitals. Poetry is her...

Eritrea: Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

The bilateral summit that took place on 8–9 July 2018 in Asmara, Eritrea, between Eritrean...