ሓበረታ ካብ ኣስመራ
 

[11:03 AM, 10/31/2017] እቲ መደብ ብ ተመሃሮ ኢዩ ተኻይዱ፡ ካብቶም ቀንዲ መበገሲ ጉዳያት ድማ፡ እቲ ዝበልኩኻ፡ ጉዳይ ማዕተብ ኣይትግበሩ፡ ን ኣስላም ድማ መንዲል ኣይትግበራ.
[10/31, 8:48 PM] ሕጂ ኣስመራ ብፍላይ ኣኽራይ፡ ከተማ....ኣብ ትሕቲ ሓያል ሓለዋ ኣለዋ።
[10/31, 8:48 PM] ኣብ ኣኽርያ ድማ ብዙሕ ሰብ ይእሰር ኣሎ።
[10/31, 8:52 PM]  ካብ ኣኽርያ ተበጊሶም፡ ናብ ዓቢ መስጊድ....ኣብ መስጊድ ተሰማሚዖም፡ ብ ማእከል ከተማ ገሮም ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ሰልፊ ገሮም እንዳ ኸዱ፡ ፖሊስ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣድብዮም ጸኒሖም ቶኽሲ ምስ ከፈትሎም፡ ብ ዳርባ እምኒ ተባኢሶም
[11:04 AM, 10/31/2017] እቶም ኣስላም ኣብ መስጊድ፡ ኣሕዋትና ክርስትያን ሓግዙና፡ እዚ ናይ ኩላትና ስራሕ ኢዩ


Latest

Eritrea: German Ambassador Admonished

Mr. Yemane Gebremeskel, Eritrea’s information minister, said “the German Government funded...

Eritrea: Dan Connell’s Views on the 2019 Nobel Peace Prize

Abiy has done a lot to open up Ethiopia and to promote regional peace, but he has a problem...

Eritrea: Diverse International Views on the Nobel Peace Prize Awarded to PM Abiy Ahmed

The story is based on the on-going discussions that are taking place within Eritrean and Ethiopian circles. ...

The Award of Nobel Peace Prize to PM Abiy Ahmed and Eritrea

On Friday 11 October 2019 Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed has been honoured with the award...

Stony silence from Eritrea as Ethiopia basks in Nobel glow

While Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed was praised for efforts to end years of bitter tension...

Eritrea - where ATMs are unknown and Sim cards are like gold dust

Sim cards are like gold dust in Eritrea. Citizens need to apply to the local government...