ዓይኑ ይብራህ ዝራኣየ እንተሎ

ዓርከይ ክንዲ ሓወይ ሰብ ጠፊእኒሎ

ትኽ ትንፋሰይ ኔሩ ናይልቢ መማኽርቲ

ማዓቢተይ ዓርከይ ማንዛይ መጻውቲ

       ዝራኣየ ዶሎ     መንዩ ዝነግረኒ

       ሓወይ ምቃል ጎነይ ዓርከይ ጠፊእኒ

       ምስ ሰቡ ወፊሩ ገዝኡ ዘይተመልሰ

        ተኣሲሩ ኢሎሞ   ገለ ከይ ኣበሰ

ኣብ ዓሰብ ዶ ይህሉ ኣብ ዳህላክ ኣብ ናኹራ

ኣብቲ ሃሩር ጉድጏድ ናይ ደንካልያ ሸላ(ሳህራ)

ኣብ ገደም ዶ ይህሉ ኣብ ሚዒጢር ገልዓሎ

ወይስ ኣብ ጋሕቴላይ ኣብ ዓላ ዶንጎሎ

             ኣብ ዓጊብ ዶይህሉ ኣብ ገደም ዒራዒሮ

             ኣብ ሰምበል ዶ ዳኣ ኣብ ጸጸራት ካርሼሎ

            ወይስ ዓዲ ንፋስ    ኣብ ዓዲ ኣበይቶ

            ትራክቢ ዶይህሉ     ተኣሲሩ ኦቶ

ኣብ ኣደርሰን ዶ ይህሉ ተሰነይ ኒብራ ኣርባዓ

ግርማይካ ተማራት ናይቀደም እንዳ ሰብዓ

ባረንቱ ዶ ይህሉ ብሪሞ ካንትሪ

ወይስ ኣብ ማይ ስርዋ ፍሉይ መሐየሪ

        ማይ ዓይኒ ዶ ህሉ ወይስ ዓዲ ኳላ

         ወይካኣ  ሰንዓፈ ካምቦ ፍርስታላ

          ማይ ዱማ ዶ ይህሉ ሾልቂ ቆላ ሰረ

          ወይድማ ብንቢና ጥቓ እንዳ ባድረ

ይሳቐ ይግረፍ  ብሓለንጊ በትሪ

ምስኩቱር ጥሜቱ ኣብ ኣፈሞት ጻዕሪ

ዓርከይ ክንዲ ሓወይ ዝራኣዮ ዶሎ

ኣብገዛእ መሬቱ ሰብ ጠፊእኒ ኣሎ

          ኣብኩለን ሓቲተ ዝራኣየ ኢለ

           ደልየ ሲኢነዮ ኮሊለ ኮሊለ

           ተስፋ ምስሳኣንኩ ኣነ ድማ ኣንቂለ

           ኤርትራ ወጼላ ዶባ ተሳጊረ

ናብራ መሪርኒ ሓሽከር ኮይንካ ምንባር

ኣርዑት ናይ ምልካውያን ሲኢነ ምጽዋር

ናፉቖተይ ቋጺረ ሾው ኢለ ወጼላ

ክሳብ ዝምለሳ ዓደይ ወጊሕላ።


Latest

Eritrea and Amnesty International

Any entity that highlights a wrongdoing to the Government of Eritrea is considered as 'hostile to...

Abiy Ahmed must now work tirelessly for peace

Statement by NRC Secretary General Jan Egeland following the announcement of the Nobel Peace Prize...

Why Eritrea didn’t win a Nobel for its peace accord when Ethiopia did

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed was announced as the winner of the Nobel Peace Prize on...

Eritrea: Part V - Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

Part V of Yosief Ghebrehiwet’s analysis regarding the chronic problems Eritrea is facing can be...

Tributes to a special dad

There was nothing I felt unable to tell my Baba… so me telling him how absolutely devastated I am, how...

Why Are Eritrea’s Sporting Heroes So Reluctant to Return Home?

Why the great exodus of young people, whom one might call them the future of Eritrea? This is the...