ምስ ጥዕንኡ ዶሎ እዚ ዝገዝኣናወይስ ንሕና ምምዛኑ ስኢንናሕማሙ ከይከውን በዳሊናማጮሎት ንውሰዶ ሰብ ደሊናወይ ክመውት ወይስ ክኸደልና
Show more post

Help Andom, an Eritrean-American, get elected to Congress by donating at  andomforny.com/donate