ርእሲ ሓረጋት ዓንቀጻት ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት!

Article 1፡- Right to Equality 
ዓንቀጽ 1፡- መሰል ማዕርነት

Article 2 ፡- Freedom from Discrimination 
ዓንቀጽ 2፡- ሓርነት ካብ ኣድልዎ (ኣፈላላይ)

Article 3፡- Right to Life, Liberty, Personal Security 
ዓንቀጽ 3፡- መሰል ህይወት፡ ሓርነት፡ ግላዊ ውሕስነት

Article 4፡- Freedom from Slavery 
ዓንቀጽ 4፡- ሓርነት ካብ ጊልያነት

Article 5፡- Freedom from Torture, Degrading Treatment 
ዓንቀጽ 5፡- ሓርነት ካብ ምስቓይ፡ ኣዋራዲ ኣተሓሕዛ

Article 6 ፡- Right to Recognition as a Person before the Law 
ዓንቀጽ 6፡- ኣብ ቅድሚ ሕጊ መሰል ከም ሰብ ተፈላጥነት

Article 7፡- Right to Equality before the Law 
ዓንቀጽ 7፡- መሰል ማዕርነት ኣብ ቅድሚ ሕጊ

Article 8፡- Right to Remedy by Competent Tribunal 
ዓንቀጽ 8፡- መሰል ካሕሳ ብ ብቑዕ ቤት ፍርዲ

Article 9፡- Freedom from Arbitrary Arrest, Exile 
ዓንቀጽ 9፡- ሓርነት ካብ ሃውራዊ ማእሰርቲ፡ ካብ ማሕዩር

Article 10፡- Right to a Fair Public Hearing 
ዓንቀጽ 10፡- መሰል ኣድልዎ ዘይብሉ ህዝባዊ መጋብኣያ

Article 11፡- Right to be considered innocent until proven Guilty 
ዓንቀጽ 11፡- ቤት ፍርዲ ገበነኛ`ዩ ክሳብ ዝብል ንጹህ ናይ ምዃን መሰል

Article 12፡- Freedom from Interference with Privacy, Family, Home and Correspondence 
ዓንቀጽ 12፡- ሓርነት ካብ ኢድ ኣእታውነት ኣብ ብሑትነት፡ ስድራ ቤት፡ ቤትን ምጽሕሓፍን

Article 13፡- Right to Free Movement in and out of the Country 
ዓንቀጽ 13፡- ኣብን ካብ ሃገር ወጻእን መሰል ናጻ ምንቅስቓስ

Article 14፡- Right to Asylum in other Countries from Persecution 
ዓንቀጽ 14፡- ካብ ስቅያት መሰል ዑቕባ ኣብ ካልእ ሃገራት

Article 15፡- Right to a Nationality and Freedom to Change It 
ዓንቀጽ 15፡- መሰል ዘግነትን ናይ ምቕያር ሓርነትን

Article 16፡- Right to Marriage and Family 
ዓንቀጽ 16፡- መሰል መርዓን ስድራ ቤትን

Article 17፡- Right to own Property 
ዓንቀጽ 17፡- መሰል ምውናን ንብረት

Article 18፡- Freedom of Belief and Religion 
ዓንቀጽ 18፡- መሰል እምነትን ሃይማኖትን

Article 19፡- Freedom of Opinion and Information 
ዓንቀጽ 19፡- ሓርነት ርእይቶን ሓበሬታን

Article 20፡- Right of Peaceful Assembly and Association 
ዓንቀጽ 20፡- መሰል ሰላማዊ ባይቶን ማሕበርን

Article 21፡- Right to Participate in Government and in Free Elections 
ዓንቀጽ 21፡- ኣብ መንግስትን ናጻ ምርጫታትን ናይ ምስታፍ መሰል

Article 22፡- Right to Social Security 
ዓንቀጽ 22፡- መሰል ማሕበራዊ ውሕስነት

Article 23፡- Right to Desirable Work and to join Trade Unions 
ዓንቀጽ 23፡- መሰል ንተደላዪ ስራሕን ተሳትፎ ማሕበር ሞያን

Article 24፡- Right to Rest and Leisure 
ዓንቀጽ 24፡- መሰል ጊዜ ዕረፍትን ምዝናይን

Article 25፡- Right to Adequate Living Standard 
ዓንቀጽ 25፡- መሰል ብቑዕ ደረጃ መነባብሮ

Article 26፡- Right to Education 
ዓንቀጽ 26፡- መሰል ትምህርቲ

Article 27፡- Right to Participate in the Cultural Life of Community 
ዓንቀጽ 27፡- መሰል ተሳትፎ ኣብ ባህላዊ ህይወት ማሕበረሰብ

Article 28፡- Right to Social Order assuring Human Rights 
ዓንቀጽ 28፡- መሰል ሰብኣዊ መሰላት ዘረጋግጽ ማሕበራዊ ስርዓት

Article 29፡- Community Duties essential to Free and Full Development

ዓንቀጽ 29፡- ንናጻን ምሉእን ምዕባለ ኣድለይቲ ዝኾኑ ማሕበረሰባዊ ሓላፍነታት
Article 30፡- Freedom from State or Personal Interference in the above Rightsነ 
ዓንቀጽ 30፡- ኣብዞም ላዕለዎት መሰላት ሓርነት ካብ መንግስታውን ግላውን ኢድ- ምትእትታው

 


Latest

Eritrea and Amnesty International

Any entity that highlights a wrongdoing to the Government of Eritrea is considered as 'hostile to...

Abiy Ahmed must now work tirelessly for peace

Statement by NRC Secretary General Jan Egeland following the announcement of the Nobel Peace Prize...

Why Eritrea didn’t win a Nobel for its peace accord when Ethiopia did

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed was announced as the winner of the Nobel Peace Prize on...

Eritrea: Part V - Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

Part V of Yosief Ghebrehiwet’s analysis regarding the chronic problems Eritrea is facing can be...

Tributes to a special dad

There was nothing I felt unable to tell my Baba… so me telling him how absolutely devastated I am, how...

Why Are Eritrea’s Sporting Heroes So Reluctant to Return Home?

Why the great exodus of young people, whom one might call them the future of Eritrea? This is the...