መሰል ውሑዳት  

ሕቶ ኣለኒ ብብሄር ብህዝቢ

ውዓል ሕደር ዘየብል ዘየጸቢ

እዛረብ የለኹን ብሃውሪ ብወዝቢ

ክላዘብ‘የ ደልየ ምስ ንእሽቶ ዓቢ

ምስ ዅሉ ዜጋ ብዓል ቀልቢ

እንታይ ኰይኑ እዩ እቲ ቝስልና ዝርሕብ ዝዓቢ

ከም ኣብ መገሻ ዝተቐደ ሓርቢ

መስፈዪ ስኢኑ መለገቢ

ሎምስ „ሓፋሽ“ ስኢኑ ሕፍረቱ መጐልበቢ

ይብተን ኣሎ ከም ትኪ ዝኣተዎ ንህቢ

ትንፋሱ ስኢና መዕቆቢ  

ትልብለብ ኣላ ብሓዊ ናይ በደዊ

በሉ መታን ክንጠልል መታን ክንረዊ

ሕቖና ኣይንውህሃብ ንፍትሒ ነእዊ

እቲ ቍስልና‘ድማ ኣምሳዪኡ ክሓዊ  

 

ሕቶ ኣለኒ ንሓድሽ ንገዲም

ዘይልዓል ብኸበሮ ዲምዲም

ዘይትንባህ እንዳበልካ ዕሚም

ንሱባኤ ንእቶ ንሕደጎ ቂም

ውርሻ እኮ ኣለና ዓቢ ሪም

ክሳብ መዓስ ኢና ንሕሉፍ ንቕርም

ኣማዕዲና ዘይንጥምት መጻኢና ክንእርም

ክንጥዒ እንዳተጸበናስ ዓመታት ንሓምም 

 

ሕቶ ህዝቢ ሕቶ ናይ መንነት

ተዋሂቡ ዘይሕደግ ብዓል ፍሉይ ደረት

ኣይኮነን ሕቶ ግሃነም ሕቶ ገነት

ኣይኮነን ሕቶ መበቆል፡ ሕቶ ዓልየት

ሕቶ ናብራ'ዩ መዓልታዊ ሂወት

ክሳብ መዓስ ኢና መጥሓንና ንሓብኦ ትሕቲ መሬት

ክሳብ መዓስከ ስሃሮ ክሽመት

ኣእጋር ህዝብና‘ኳ ተቐፊደን‘የን ዘለዋ ብሰንሰለት

ደም እንዳነዝዓ ዝጽውዓ ንሓርነት

እንተድኣ ሓስየ፡ ሓሲኻ ኢኻ በሉኒ፡ ብኡነት

እንኮ ስድራ የላን ደም ዘይጠዓመት  

ገሊኣ‘ኽኣ ብሕፍንቲ ምረት

ግና ወጽዓ ህዝብና ክርኤ እንተዀይኑ ክእመት

ሕጊ ንትከል ዝህበና ኣመት

 

ንእሽቶ ይኹን ዓቢ

ተቐባሊ ይኹን ውሃቢ

ሓራ‘ዩ ብኣምላኽ ኣይኮነን ከዳሚ

ኣርዑት ክድዓት ይደርበዩ ንውሕጅ ሃማሚ

ሞቝሓቶም ይእሰርዎም ሰዓብቶም ንገዝሚ

ህዝብና ንሰላም ገና ሃንቀውታ ኣለዎ ዓቢ ሕልሚ

ክሳብ መዓስ‘ዮም ሓላቑ ምልኪ ክጐርሱ ጠስሚ

መንእሰይ ዓድና‘ኽኣ ክጭልጡ ስሚ

ሎሚ ከፊእና ካብቲ ዘበን-ክፉእ ዓሚ   

ዋጋና ትሒቱ ካብ ዕባራ ላሕሚ

 

ሰለሙን ይከኣሎ

ጥቅምቲ 2017

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Latest

Eritrea and Amnesty International

Any entity that highlights a wrongdoing to the Government of Eritrea is considered as 'hostile to...

Abiy Ahmed must now work tirelessly for peace

Statement by NRC Secretary General Jan Egeland following the announcement of the Nobel Peace Prize...

Why Eritrea didn’t win a Nobel for its peace accord when Ethiopia did

Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed was announced as the winner of the Nobel Peace Prize on...

Eritrea: Part V - Deciphering the Peace Accord between Eritrea and Ethiopia - An Interview with Yosief Ghebrehiwet

Part V of Yosief Ghebrehiwet’s analysis regarding the chronic problems Eritrea is facing can be...

Tributes to a special dad

There was nothing I felt unable to tell my Baba… so me telling him how absolutely devastated I am, how...

Why Are Eritrea’s Sporting Heroes So Reluctant to Return Home?

Why the great exodus of young people, whom one might call them the future of Eritrea? This is the...