Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

Eritrea: Voice of Delina - March 05, 2015 (ድምጺ ደሊና ዜና 05 መጋቢት 2015 )

AUDIO (AM Quality) NEWS for our users in Africa CLICK HERE
ድምጺ ደሊና

ክቡራት ተኸታተልቲ ድምጺ ደሊና፣ ዘለኩም ርእይቶ፣ ሓበሬታን ነቕፌታን ብመንገዲ ዝኸፈትናልኩም መስመር ተሌፎን viber skype ከተመሓላልፉ መልእኽቲ ማሽን ድምጺ ደሊና ክፉት ምህላዉ ክንሕብረኩም ንፈቱ:: ተሌፎን 001 714 598 3138; Skype: voice.of.delina: Viber: +1714 598 3138


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዓዲ ቐይሕ ቶኽሲ ከፊቱ ንገለ ተቐማጦ እታ ከተማ ከምዝቐተለ ተሓቢሩ።

ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ዕለት 05-03-2015- ኣብ ዓዲ ቐይሕ፡ኣብቲ ብልሙድ ደሺሚላ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ’ሓደስቲ ገዛውቲ ንምፍራስ ዓሊሙ፡ኣባላት ሰራዊትን ፖልስን ኣዋፊሩ፡ ኣብ ዝገበሮ ወፍሪ ከብድ ተቋውሞ ህዝቢ ምስ ኣጋጠሞ፡ቶኽሲ ከፊቱ ንገለ ተቐማጦ እታ ከተማ ከም ዝቐተለ ምንጭታት ሓቢሮም።

ኣቲ ኣብ ከባቢ ደሺሚላ ዝርከብ መንበሪ ኣባይቲ፡ኣብ 2013 ከምዝተሰርሐ ዝግለጽ ኣባይቲ፡ንክፈርስ ገደብ ግዜ ስጋብ ዕለት 03-03-2015 ተዋህቡዎ ምንባሩ ዝገልጹ እቶም ምንጭታት።እቲ ዝተውሃበ መቓን ግዜ ‘ሰሌዳ ግዜ’ ብምእካሉ፡እቲ ስርዓት ትማሊ ዶዘር ኣዋፊሩ 12 ኣባይቲ ዘፍረሰ ክኸውን ከሎ፡ሓያል ተቛምዎ ህዝቢ በጺሕዎ’ዩ።

ኣብዚ ሎሚ ዝተገብረ ወፍሪ ምፍራስ ኣባይቲ፡ቖልዓ፡ሰበይቲ ተምሃሮ ከይተረፈ ዝርከቦም ህዝቢ እታ ከተማ፡ነቲ ብዶዘር ተሓጊዙ ዝግበር መስርሕ ወፍሪ ምፍራስ፡ ብኣእማን ብ’ኣባትርን ኣብ ጎደና ወጺዩ ብትሪ ስለትተቑወሞ።እቶም ካብ ኣባላት ክፍለሰራዊት 17 ሙዃኖም ዝዝረብ ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን  ኣብ ማእከል ህዝቢ ተኹሲ ብምኽፋት ግዳይ መቕተልትን ማህረምትን ከምዝገብሩ፡ሓንቲ ሰበይቲ ትርከቦም ብመኪና ከምዝተሃርሙ እቲ ሓበሬታ የመልኽት።

እቶም ዛጊድ ሞይቶም ዝባሃሉ ስጋብ ቐትሪ ኣጋ ፋዱስ ኽልተ ኽኮኑ ከለዉ፡ሓደ ተወሲኽዎም ዝብል ድሒሩ ዝመጸ ሓበሬታ ዘመላኽት ክኸውን ከሎ፡እቶም ብኸቢድ ተሃሪሞም ዝቖሰሉ ከኣ፡ ኣብ ሆስፒታል ኣዲ ቐይሕ ግቡእ ኣገልግሎት ክረክቡ ብዘይምኽ’ኣሎም-ንመወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣስመራ ከምዝተልኣኹ ኣቲ ሓበሬታ ወሲኹ ይሕብር።

እዞም ኣባላት ስድራቤታት ኣባይቶም ዝፈርስ ዘሎ፡ኣለይቲ ስድራ ኣብ ፈቐዶ ግንባራት፡ ኣብ ኣገልግሎት፡ ኣብ ፈቀዶ ኣብያተ ማእሰርትን ብምህላዎም፡ ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቖም ዝሰርሕዎ ኣባይቲ፡ሰሪሖም ስጋብ ዝውድ’እዎ፡ብምምሕድዳር እታ ከተማ ይኹን፡ብመንግስቲ ዝተውሃቦም መጠንቐቕታ ከምዘይነበረ፡እዚ ተግባር ከኣ ምስ ህዝቢ ኩናት ምኽፋት ሙዃኑ ህዝቢ ብምረት ይገልጽ ምህላው እቶም ምንጭታት ይሕብሩ።

ቕድሚ ሰለስተ ወርሒ  ንመፍረሲ እቲ ኣብ 2013 ዝተሃንጸ ኣባይቲ ተባሂሉ ንህዝቢ ካብ 20,000-30-000 ናቕፋ ከም መቕጻዕቲ ኽከፍሉ ተገይሩ።እንተኮነ እቲ ኣታዊ ዝተግብረ ገንዘብ ኣብ ኢድ ሓለፍቲ ሰራዊትን ኣመሓደርቲ ኣቲ ከተማ ከምዝ’ኣተወ ዘዘኻከሩ እቶም ምንጭታትና።እዚ ተበጊሱ ዘሎ ሓያል ተቛውሞ ፍታሕ ስጋብ ዝርከብ ህዝቢ ብትሪ ክቕጽሎን ኣድላይ ዘበለ ዋጋ ክኸፍልን ድሉው ምህላው ወሲኾም ይሕብሩ።


Join VoD

VoD is looking for highly motivated candidates to collect, draft, edit and present relevant news items from various sources exclusively but not limited to Eritrea and the rest of the Horn of Africa. Excellent writing skills in both English and Tigrinya, proficiency in using technology, and ability to scan social media are essential. The candidate should be an active listener, able to communicate with persons of interest, and share timely information with the public.

The Main objective of Voice Of Delina is to collect and disseminate economic, social and political developments pertaining to Eritrea and Eritreans at home and in the Erespora.

We are also determined to develop the media capacity by grooming the new generation of Eritreans to articulate the aspirations of our country.

We are particularly looking for candidates who are keenly interested to play an active role in helping foster peace and democracy in Eritrea.

VOLUNTEER INTERNSHIP OPENINGS

• Media Director/Program Coordinator
o manage the team
o prepare editorials
o make editorial decisions on programs to be broadcast
o edit other program contents

• Researchers
o research topics required for programming
o assist in drafting stories

• Writers and Editors
o draft a regular feature story
o assist in news preparation

• Anchor-Reader
o read program items
o assist in news preparation

• Sound Engineer
o arrange programs, add music and repackage programs for dispatch to the studio

• Translator from English into Arabic and Tigrinya (and, on a limited basis, Amharic)
o translate copy of stories into appropriate language for broadcast
o when necessary, read stories in correct language or dialect

To participate please send email to info@delina.org
Please provide your personal CV, Skype ID, telephone number and best time to call you.

 

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Eritrea: Voice of Delina - March 10, 2015 (ድምጺ ደሊና ዜና 10 መጋቢት 2015 )

UPDATE: VIDEO NOW AVAILABLE: *** ፍሉይ መደብ *** ግዓት እንጣጢዕ ውጻእ፡ ግዓት ጠስሚ እቶ ኣይኮነን ኤር...

Eritrea: Voice of Delina - March 09, 2015 (ድምጺ ደሊና ዜና 09 መጋቢት 2015 )

ደባይ ኣሃዱታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስደግኤ)፡ ደቂቕን ዝርዝራውን መጽናዕቲ...

Eritrea: Voice of Delina - March 08, 2015. ሓብትኻ ኣበይ ኣላ? (Where is your sister?)

ሓብትና ኣበይ ኣላ? እንታይ ይገጥማ‘ሎ? ከመይ ኢልና‘ኸ ዕርዲ ንኾነላ? ሓብታና ኣብ ግዱድ ሃገራዊ...

Eritrea: Voice of Delina - March 05, 2015 (ድምጺ ደሊና ዜና 05 መጋቢት 2015 )

ስርዓት ህግደፍ ሎሚ ዕለት 05-03-2015- ኣብ ዓዲ ቐይሕ፡ኣብቲ ብልሙድ ደሺሚላ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከ...

Eritrea: Voice of Delina Arabic - March 04, 2015

Audio reportage in Arabic about confrontation between Eritrean Army and students in Adi Keyh