Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

ዓዲ ጽምብላ

ዓዲ ጽምብላ

 

ዘርኢ ጽምብላሊዕ

ሃሪ ነጸላ፡ ዝጉልባባ

ኣብ ዝባን ቆጽሊ ተኽሊ’ውሊዕ

ዝትውልዳ

ንመገሻ ክትቅረብ፡ ንዓዲ ጽምብላ

መንገብገብ ኣርኒባ፡ ወግሐ ጸብሐ

መለኸት ብርሃን ክትጽበ

 

በለት እኖኹ'ብዚ ተኾርምየ

በቃ ብቆጽለ’መጽሊ ተጀኒነ

ባዕለይከ ዘይመልካ፡ ካብ ነታ መለኸት ዝጽበ

 

'ዛ መለኸት ደኣ ጓል መን ኮይና?

ኣብ ዝብል ሓሳብ፡ ኣብ ባሕሪ ቃላት ጠሊቓ

ኣምሳል ወለዶ፡ ምስሊ ከተጻሪ

ጀመረት ጉዕዞ፡ ጉዕዞ ሕልሚ

 

ይዝከረኒ ሓደ እዋን

ካብ ሓደ መልኣከ ዝበሃል

ክቕበል መልእኽቲ  ካብ ዓዲ ማልኽቲ፡ ክንዮ ሽምብላ

መገዲ ጫካ’ውሊዕ፡ ጎደቦ ጽምብላ

 

ነቲ'ኮ ምለኽዮ፡ ብሞያ

ነዚኣ ኣምልኽያ

ነዚኣ ኸኣ፡ ከውሒ ረጊጽኪ ምዘዝያ

ነታ ትለዓል፡ ኣልዕልያ

ነታ ሞኽሲት፡ ተወከስያ

ነታ ሽምኪ፡ መለኸት በልያ

ነታ ምስሊ፡ ምሰልያ

ነታ እምኒ፡ እመንያ

ነታ ዓቕሊ፡ ዓቅልያ

ነታ ውላድ፡ ውለድያ

 

ሓው ቃልቃል፡ ካብ ወረደኪ

ገና መንገብገብ ከየብቆልኪ

ፍር ከይበልኪ

ኣብዚ፡ ገና ከይዓለብኪ

 

ክእለት እምበር

ሰብ ዶ ይምለኽ

'ታ ጓል ህብቲ'ዝጊ ዝብልዋኸ፡ እንታ'ዩ  ወሪዱዋ

መን'ሞ ልቢ ገበረላ፡ ነዛ ክንድዛ

ንየው ነጀው ክትብል፡ ሰኣን ባይቶ ባይታ ጸቢቡዋ

ገና ኣፋ ዘይከፈተት፡ ኣብ ገዛእ ገዝኣ

ኣምላኽ ህብቲ'ዝጊ፡ ግዲ ጠሊሙዋ

ኣቦየ'ቦየ ክትብል፡ መሬት ዓሪቡዋ

 

ኣብዛ ጸምጸም ዓለም፡ ኣብዛ ዓዲ ጽምብላ’ውሊዕ

መንከ ዘይዓውር፡ ሰኣን ዕንጸይቲ ሓው ወሊዕ

ዝረኣየ፡ ዓይኒ በርሀ

ዝሰምዐ፡ እዝኒ ሰምዐ

ንዝመለኸስ፡ እንታይ ይበሃል

ኣንታ ኣምላከ፡ ዶስ መልኣከ?

 

ንዘምለኸትከ፡ ካብኣ ናብኣ

እንታይ ይበሃል፡ ጓል ኪኢላ

ዶስ  መለኸት ይኣኽላ?

 

ባህሊ ብሂል፡ ባህላ

ምስ በዓል ክን’ብል፡ ክንብልብል ኢላ

ጽን በለት፡ ጽምብል ክብላ

 

ደሃያ ከተስምዕ፡ መለኸት ተሓንጊጣ

ሽም ጥምቀታ

መሬት ህዋ ጸልሚትዋ

ጠሊቓ ኣብታ ቀላይ ባሕራ

ግዲ ሕልማ ክትመልኽ፡ በታ ዓቕማ

 

ኣብተን ፊደላት ቀላያ

ሃሰስ ክትብል ከተናዲ፡ ጥሒላ ኣብ ዓዲ’ዳልያ

ምስ ፈትለ መትሊ፡ ጉልባብ ነጸላ

ክትሕምብስ በተን ክልተ'ኽናፋ

ተሓልያ ብጻዕዳ ጋቢ  ዓለባ

 

በለት ከኣ፡ ካብ መሓልኩ ጠሓልኩ

ኣብ ህዋ ማይ፡ ሰላም ካብ ረኸብኩ

ብቒሐ ጽልሚ ባሕሪ፡ ሕብረይ ካብ ረኣኹ

ነጸብራቕ ምስለይ ካብ መሰልኩ

 

መለኸት በሉዋ

ጽምብላ’ሊዕ  ጓል ዓዲ ጽምብላ

ወይ ክጽብቓ’ተን የእዳው'ኽናፋ

ካብ መለኸት ቀያሕ ጸላም፡ ቀለም ለምለም ጻዕዳ

ክብረት ይሃባ፡ ምስቶም ወምስተን መላእኽታ

 

ሰኣን ዝብላዕ፡ ወርቂ ክልሓስ ርኢናዮ

ገዓት ነቒዑ፡ ጠስሚ ክውሕዝ ሰሚዕናዮ

ኣብ መንፍቑ፡ ሃረርታ ናፍቖት ግዲ ሒዙዎ

ብዘልዘል መልሓስ፡ ዘረባ ኣብዩዎ

ዓይኑ ግዲ ዓዊሩ፡ ዶስ ሕውዝወዝ ኢሉዎ

ሰብ ክረግፍ፡ ሰማይ ዘይጸድፍ መሲሉዎ

 

ገና ከይነፈሰ፡ ንፋስ ሃፋ

'ታ መፍትሓ ሒዛ፡ ኣብ ኢድ ኣፋ

መለኸት ቃል ሃንደበታ፡ ምስ መሓዛ ሂወታ’ኸላ

ብዕርቃና፡ ተዓሪቓ ምስ ነብሳ

ምስ ትንፋሳ

 

ኣብታ ወርሒ ብርሃን  ለይታ

ዘርኢ ሕልሚ ባሕሪ፡  ሃሪ ቃላት ቀለማ ኣራጊፋ

ምስ ጥብ መዓር ወለላ

ብር በለት፤ ምስ መንገብገባ

ገፍገፍ ኣቢላ ክትበርር ግዲ፡ ናብታ ናታ

ናብታ ህዋ ዓለማ

 

ኣብዛ ዓዲ ንእዳ፡ እንዳ ዓዲ ገለመለ

ፍረ ኣድሪ ወለዶ ከተዋልድ፡ ወሊድ ወለደ

ክትዘርእ፡ ኣብ እዋን ሓምለ ሰነ

ክትሓርስ መሬት፡ መረታ ሰብ ኣነ

ብሸኽም ፈኽም፡ ዱብዱብ ደብዳበ

መልእኽቲ መለኮተ

ማይ ጸባ ክትሰቲ፤ ምስ ማይ መስተ

ጓል ዘርኡ ወይዘር’ኢት፡ ወይዘር’ኦ ዘዲኣ

እነሆ ዓብያ                                                                                              

ብር ኢላ ትበርር፡ ናብ ዙርያ ዘርኣ

ኣብ ገዛእ ግእዝ ገዝኣ

ካብ  ኣ  ናብ  ኣ                

 

16 ሕዳር 2016

ገብርኤል ጓንጉል

 

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
 

Videos

Latest Comments

Announcements