Asmarino Fundraising: Because There Is So Much More to Be Done!

ጋዜጣዊ መግለጺ: ምትእኽኻብ ተሓለቕቲ ዲሞክራሲ ኤርትራውያን ኣብ ቦሎኛ ኢታሊ

ኤርትራውያን ንጉዳይ ዲሞክራሲ ሕምረት ጌሮም ዘካይድዎ ቃልሲ ዝድህስስ ኣህግራዊ ርክብ ኣብ ቦሎኛ ኢታሊ ካብ 30 ነሓሰ ክሳብ 1 መስከረም 2013 ክካየድ’ዩ።

ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (ስ.ኤ.መ.ለ.) ንኩሎም ውልቀ-ሰባትን ጉጅለታትን ኣብዚ ነጻ ክፉት ዘተ ንክሳተፉ ንህሉው ኩነታት ተቓወምቲ ሓይልታትን መጻኢ ዕድል ሃገርናን ክዝትዩ ጻውዒት የቕርብ። “ንሕና ዝኾነ ሰብ ነጻ ኮይኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ ክሳተፍ ኢና ንደሊ፣ ስለዚ ብሓባር ኮይና ፍታሕ ንምንዳይ ከኣ ከኽእለና’ዩ” ይብል ሓደ ኣባል ናይታ ካብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዝወጸት ወዳቢት ኮሚተ።

እዚ ርክብ ቦሎኛ፡ ኪኖ ውዳበን ክትዕን ብምሕላፍ፡ ብሕብረት ሓደ ዝተጨበጠ ለውጢ ንምምጻእ ንቃልሲ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምስጓሙን መስርሕ ዲሞክራሲ ንምስሳንን ዝዓለመ ክኸውን’ዩ።

ቀንዲ ዕላማታት ርክብ ቦለኛ ሰለስተ’የን፡-

1.      ዓቕሚ ተቓወምቲ ሓይልታት ምሕያልን ካብ ዝኾነ ጣልቃ ደጋዊ ሓይልታት ነጻ ንክኸውን ምርግጋጽ።

2.     ንኡስ ወለዶ መሪሕ ተራ ንክጻወት ምሕያል

3.     ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝርከቡ ተሓለቕቲ ዲምክራሲ ስጉምቲ ክወስዱ ምትብባዕ

ታሪኽ ከተማ ቦሎኛን ኤርትራን

ፈስቲቫል ቦሎኛ ኣብ 80ታትን 90ታትን ካብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም ዝመጽኡ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ኤርትራውያን ነቲ ነጻነት ንምምጻእ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣንጻር ግዙፍ ሰራዊት ደርግ ዝቃለስ ዝነበረ ሓይሊ ንምድጋፍ ዝራኸቡላ ቦታ’ያ ኔራ።

ኣብዚ ኤርትራዊ ሓበንን ተኣማንነት ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ወሪድሉ ዘሎ እዋን፡ ተቓዋሚ ሓይሊ ድኹምን ዘይጡርኑፍን ኣሎ፣ እቲ ዝበዝሐ ኣጽቂጡ ዝዕዘብ ጌና ኣጽቂጡ ኣሎ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስለ ዲሞክራሲ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ብርኡይ ወይ ዝተወደበ መንገዲ ክሕግዝ ኣይክእልን ኣሎ። ነዚ ኩነት’ዚ ንምቕያር ከኣ ናትና ሓላፍነት’ዩ። ዲሞራሲያዊ ክብሪን ነጻነት ሱር-ተከላዊ ምንቅስቓሳትን እናዓቀብና፡  ታሪኻዊ ቅያ ቦሎኛ ዳግማይ ኣበራቢርና ቃልስና ኣንጻር ጨፍላቒ ስርዓት ተበራቲዑ፡ ነብሰ-ተኣማንነትን ተስፋን ዳግማይ ኣብ ህዝብና ከስርጽ ትጽቢት ይግበር።

ምዝገባ፡-

ምዝገባ ተኸፊቱ ኣሎ። ክትሳተፉ ትደልዩ ግዱሳት ኣብ መርበብ ሓበሬታ http://goo.gl/peMhw ብምኻድ ክትምዝገቡ ትኽእሉ። ቅድሚ ሓምለ 25 እንተተመዝጊብኩም EUR 95 ጥራሕ ክትከፍሉ ክትሕተቱ ኢኹም። ድሕሪ ሓምለ 25 ግን እቲ ዋጋ ናብ EUR 110 ክብ ክብል’ዩ። እዚ ዋጋ’ዚ ናይ ኮንፈረንስ ዋጋ፡ ክልተ ምሳሕ፡ ሓደ ድራር፡ ቡንን ኣብ ዓርቢን ቀዳምን ዝግበር ካልእ መዘናግዒታት ክሽፍን’ዩ።

ድሕረ-ባይታ

ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ትሕቲ ጨቋኒ ስርዓት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ይመሓደር ኣሎ። ኣብ ዓለም ብደረጃ ጨቋኒ ምሕደርኡ 2ይ ደረጃ (ድሕሪ ሰሜን ኮርያ) ይስራዕ። ነጻነት ኤርትራ ካብ ዝጓናጸፍ ልዕሊ 20 ዓመታት ሓሊፉ’ሎ፡ እታ ሃገር ግን ክሳብ ሕጂ ብሓደ ሰልፊ ጥራሕ ትመሓደር ኣላ። ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ ነታ ሃገር ናብ ፍጹም ተነጽሎ ብምምራሕ ኣብ ዓለምና ዝደኸየትን ዝተጨቆነትን ሃገር ከምትኸውን ጌርዋ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ረባሺ ብመንገዲ ው.ሕ.ሃ. ዝወጽአ ዜና፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ህግደፍ ኣብ ንግዲ ሰብን ህዋሳት ኣካላት ዕሸላት ኤርትራውያንን ብንጥፈት ይዋስኡ ምህላዎም’ዩ። እቶም ቀንዲ ግዳያት ናይዚ ድማ ነቲ ስርዓት ዝቃወሙን ዕቑበኛታትን ኢዮም።

ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (ስ.ኤ.መ.ለ.)፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝመደበሩ ናይ መንእሰያት ምንቅስቓስ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስን ፍትሕን ንክሰፍን ኣንጻር ጽልዋ መላኺ ስርዓት ዝቃለስ ጥርናፈ’ዩ።

ርኸቡና፡-

ስምረት ኤርትራውያን መንእሰያት ንለውጢ (ስ.ኤ.መ.ለ.) Eritrean Youth Solidarity for Change (EYSC)
Email: info@eysc.net
Facebook: http://www.facebook.com/groups/eritreanyouth
Website: www.eysc.net

 
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Latest Comments

Announcements